Už od nášho vzniku v roku 2000 zabezpečujeme činnosti komplexne pokrývajúce celý životný cyklus informačného systému, ako aj jeho častí. Naším cieľom je vytvárať také softvérové riešenia, ktoré funkčne pokrývajú všetky špecifické potreby zákazníkov a ich kvalita im zaručuje efektívnu a bezproblémovú prevádzku informačných systémov. Vieme tak osloviť aj tých najnáročnejších zákazníkov, ktorým nevyhovujú bežne dostupné IT riešenia a „balíkové produkty”.

Ponúkame rôzne softvérové riešenia od DWH/BI aplikácií cez SW riešenia pre malé a stredné podnikanie až po robustné informačné systémy určené na optimalizáciu činností v štátnej správe. Riešenia dopĺňame radom odborných služieb založených na dlhoročných skúsenostiach našich projektových manažérov, konzultantov, analytikov a programátorov.

“Aplikácia IncControl nám výrazne zjednodušila a sprehľadnila plánovanie, manažment a reporting aktivít spojených s kontrolami našej infraštruktúry. Zároveň nás odbremenila od papierovania a urýchlila informovanie o nedostatkoch zistených počas kontrol realizovaných našimi pracovníkmi v teréne.”

Ing. Marek Budáč
vedúci oddelenie diaľkovodov – TRANSPETROL, a.s.

0
Applications
0
Použivateľov
0
Riadkov zdrojového kódu

Najnovšie softvérové riešenia