Už od nášho vzniku v roku 2000 zabezpečujeme činnosti komplexne pokrývajúce celý životný cyklus informačného systému, ako aj jeho častí. Naším cieľom je vytvárať také softvérové riešenia, ktoré funkčne pokrývajú všetky špecifické potreby zákazníkov a ich kvalita im zaručuje efektívnu a bezproblémovú prevádzku informačných systémov. Vieme tak osloviť aj tých najnáročnejších zákazníkov, ktorým nevyhovujú bežne dostupné IT riešenia a „balíkové produkty”.

Ponúkame rôzne softvérové riešenia od DWH/BI aplikácií cez SW riešenia pre malé a stredné podnikanie až po robustné informačné systémy určené na optimalizáciu činností v štátnej správe. Riešenia dopĺňame radom odborných služieb založených na dlhoročných skúsenostiach našich projektových manažérov, konzultantov, analytikov a programátorov.

Informačné systémy

QBSW riešenia na podporu finančného manažmentu zabezpečujú fungovanie procesov v sektore riadenia verejných financií a v riešeniach pre manažment podnikových financií. Sú určené všetkým spoločnostiam, ktoré sa zaoberajú správou a riadením finančných prostriedkov.

QBSW systémy na podporu finančného riadenia rozdeľujeme podľa sektorov na riešenia pre manažment verejných financií (príprava a riadenie rozpočtov, riadenie verejných výdavkov, správa bankových účtov, finančné plánovanie a ďalšie oblasti) a manažment podnikových financií (tvorba rozpočtov, sledovanie čerpania rozpočtov, finančné plánovanie a analýzy, manažérsky IS).

Je samozrejmé, že všetky naše riešenia na podporu finančného manažmentu sú kompatibilné s medzinárodnými štandardami. Sú navrhnuté ako otvorené systémy poskytujúce jednoduché prispôsobenie a integráciu s externými systémami spravujúcimi údaje pre efektívne riadenie verejných či podnikových financií.

“Kľúčové moduly informačného systému, ktoré pre Štátnu pokladnicu vyvíja, podporuje a rozvíja spoločnosť QBSW, a.s., výrazne prispievajú k efektívnemu poskytovaniu služieb a výkonu zodpovedností ŠP, teda najmä k manažmentu výdavkov a príjmov verejnej správy v rámci krátkodobých a strednodobých cieľov rozpočtovej politiky SR.”

RNDr. Valéria Mészárosová
riaditeľka odboru Administrácia a rozvoj Informačného systému – Štátna pokladnica

Peter Augustinic

Kontaktujte náš sales

Peter Augustinič
‭+421 907 828 282‬
augustinic@qbsw.com

0
Applications
0
Použivateľov
0
Riadkov zdrojového kódu

Najnovšie softvérové riešenia