Dodávame nielen komplexné informačné systémy a softvérové riešenia, ale poskytujeme aj širokú škálu odborných poradenských a konzultačných služieb v oblasti informačno-komunikačných technológií.

Konzultačné služby našej spoločnosti zabezpečujú lepšiu adaptáciu inovatívnych procesov v spoločnostiach z rôznych trhových segmentov, a tým optimalizujú strategické biznis rozhodnutia na všetkých úrovniach riadenia. Výsledkom našich konzultačných služieb je dokonalé zosúladenie obchodných potrieb a stratégií spoločnosti s IT a prostredím.

Služby QBSW outsourcingu umožňujú zákazníkom sústrediť sa na hlavnú oblasť ich podnikania, pretože o ich informačné systémy sa stará kvalifikovaný tím IT odborníkov. Naši špecialisti sú schopní prevziať zodpovednosť za akúkoľvek aplikáciu či už štandardnú balíkovú alebo zákazkové riešenie vyvinuté iným subjektom. Tento moderný spôsob zabezpečenia funkčnosti umožňuje z dlhodobého hľadiska lepšie riadiť, a tým aj znížiť IT investície.

Tomas Kvasnovsky

KONTAKTUJTE NÁŠ SALES

Tomáš Kvasňovský
‭+420 775 104 666‬
kvasnovsky@qbsw.com

0
Konzultantov
0
Krajín
0
Precestovaných kilometrov