QBSW riešenia na podporu finančného manažmentu zabezpečujú fungovanie procesov v sektore riadenia verejných financií a v riešeniach pre manažment podnikových financií. Sú určené všetkým spoločnostiam, ktoré sa zaoberajú správou a riadením finančných prostriedkov.

QBSW systémy na podporu finančného riadenia rozdeľujeme podľa sektorov na riešenia pre manažment verejných financií (príprava a riadenie rozpočtov, riadenie verejných výdavkov, správa bankových účtov, finančné plánovanie a ďalšie oblasti) a manažment podnikových financií (tvorba rozpočtov, sledovanie čerpania rozpočtov, finančné plánovanie a analýzy, manažérsky IS).

Je samozrejmé, že všetky naše riešenia na podporu finančného manažmentu sú kompatibilné s medzinárodnými štandardami. Sú navrhnuté ako otvorené systémy poskytujúce jednoduché prispôsobenie a integráciu s externými systémami spravujúcimi údaje pre efektívne riadenie verejných či podnikových financií.

“Kľúčové moduly informačného systému, ktoré pre Štátnu pokladnicu vyvíja, podporuje a rozvíja spoločnosť QBSW, a.s., výrazne prispievajú k efektívnemu poskytovaniu služieb a výkonu zodpovedností ŠP, teda najmä k manažmentu výdavkov a príjmov verejnej správy v rámci krátkodobých a strednodobých cieľov rozpočtovej politiky SR.”

RNDr. Valéria Mészárosová
riaditeľka odboru Administrácia a rozvoj Informačného systému – Štátna pokladnica

0
Miliónov transakcií ročne
0
mld. € platieb
0
Verejných organizácií
0
Výpadkov za 15 rokov

Najnovšie projekty informačných systémov