Vytvárame softvérové riešenia. Pre rôzne segmenty trhu. Pre štátnu i súkromnú sféru. Podľa požiadaviek klienta.
Dodávame komplexné informačné systémy a ich časti, riešenia pre finančný manažment,
internetové a mobilné aplikácie na mieru, či DWH/BI riešenia.
Poskytujeme služby v rozsahu riadenia IT projektov, outsourcingu a konzultácií.

Mobilné a webové aplikácie

V QBSW, a. s., vyvíjame moderné mobilné a webové aplikácie, ktoré optimalizujú biznis procesy našich klientov.

Viac

Softvérové riešenia na mieru

Už od nášho vzniku v roku 2000 zabezpečujeme činnosti komplexne pokrývajúce celý životný cyklus informačného systému, ako aj jeho častí. QBSW riešenia na podporu finančného manažmentu zabezpečujú fungovanie procesov v sektore riadenia verejných financií a v riešeniach pre manažment podnikových financií. Sú určené všetkým spoločnostiam, ktoré sa zaoberajú správou a riadením finančných prostriedkov.

Viac

Nearshore outsourcing

Dodávame nielen komplexné informačné systémy a softvérové riešenia, ale poskytujeme aj širokú škálu odborných poradenských a konzultačných služieb v oblasti informačno-komunikačných technológií.

Viac

Odštartujte nový projekt s nami