Ako zabezpečiť, aby boli všetci zamestnanci informovaní o dianí v rastúcej firme? Kľúčom je interná komunikácia, myslí si Rastislav Cisár, prevádzkový riaditeľ QBSW.

Ako zisťujete, či sú zamestnanci vo firme stále spokojní?

Očakávania a nároky zamestnancov stále rastú. Vplýva na to aj dlhé obdobie nedostatku IT odborníkov na trhu práce a veľký dopyt po nich, ktorý, veríme, vrcholí. Úplná spokojnosť každého jednotlivca je pri desiatkach ľudí ťažko dosiahnuteľným ideálom, no stále venujeme veľa energie tomu, aby sme spokojnosť udržiavali na čo najvyššej úrovni.

Počas pravidelných rozhovorov kladieme najväčší dôraz na individuálne vypočutie a otvorenú diskusiu. S rastúcim množstvom zamestnancov a pobočiek sú čoraz dôležitejšie aj ďalšie formy internej komunikácie. Nechýbajú ankety, či hlasovania s možnosťou zrealizované aktivity nielen ohodnotiť, ale dianie či benefity aj aktívne ovplyvniť.

Čo koho nahnevalo, ale aj potešilo, sa však vždy najpriamejšie ukáže, keď si s kolegami niekam vyrazíme alebo sadneme na pivo, či kofolu. Našťastie, stále máme dobré vzťahy, takže chuť na to nechýba a stačí, keď si nájdeme čas.

Ako pri viac ako 180 ľuďoch zabezpečujete, aby boli všetci informovaní o dianí vo firme?

Treba priznať, že udržanie efektívnej komunikácie a správneho informovania pri raste firmy je rozsiahla oblasť, ktorá nám dáva naozaj zabrať. Je to téma, ktorú ale nepodceňujeme a sme si vedomí, že pre správne a pružné fungovanie celej spoločnosti je kľúčová. Má mnoho rovín a každú z nich neustále zlepšujeme.

Onboardingové školenia pre nových kolegov inovujeme do formy ľahko „vstrebateľných“ videí. O všeobecných témach informujeme skutočne precízne pripravovanými newsletrami. Pre zaujímavejšie udalosti nadizajnujeme graficky aj obsahovo zaujímave mailingy alebo originálnu mikrostránku. V tomto sme určite nadpriemerní a vidíme to na deväťdesiatpercentných čítanostiach a početných pozitívnych reakciách. Určite pomáha, že na to máme veľmi šikovný aj technicky zdatný kreatívny tím.

Samostatnou oblasťou je projektová komunikácia, kde je mix prostriedkov a komunikačných postupov zložitejší, rokmi vyprofilovaný podľa interných best practices, ktoré ale tiež stále modernizujeme. V poslednej dobe ťažíme stále viac z možností instantnej, ale dobre štruktúrovateľnej komunikácie cez komerčnú aplikáciu #slack. Množstvo informácií máme na firemnej wiki a o úlohách komunikujeme cez dobre zvládnuté procesy v nástroji Jira.

Ako sa mení starostlivosť o zamestnancov s ich rastúcim počtom?

Rozsah aj štruktúru starostlivosti samozrejme s naším rastom tiež rozširujeme.

Na jednej strane nám to dáva možnosti na pestrejšiu ponuku alebo rozbehnutie aktivít, kde je potrebný väčší počet záujemcov. V poslednej dobe je už napríklad dosť záujemcov aj o firmou organizované kultúrne podujatia ako divadelné predstavenia či muzikály.

Na druhej strane je už prakticky nemožné zladiť termíny a náplň spoločných podujatí tak, aby vyhoveli úplne všetkým. S ohľadom na počet ľudí, rôznorodosť predstáv, ale aj pre vzdialenosť pobočiek, vyvíjame extrémne úsilie na kvalitnú prípravu akcií ako celofiremný teambuilding alebo letná Welcome summer párty. Riešime to však demokraticky a spolu s dôsledným plánovaním a kvalitnou komunikáciou to zvládame.

Máte nejaké benefity, ktorými sa líšite od ostatných IT firiem?

Benefity nekopírujeme a vlastne ich ani priamo neporovnávame. Je prirodzené, že mnohé sa medzi firmami zhodujú, ale primárny je pre nás prínos pre našich ľudí, ich záujem a vhodnosť v našich podmienkach.

To, že si pohodlne nevyberáme hotové programy na kľúč od externých dodávateľov alebo starostlivosť neodbijeme poukážkami, nás stojí množstvo času a energie. Sme však presvedčení, že ak si benefity vytvoríme podľa našich predstáv, budú mať najväčšiu hodnotu. Snažíme sa priniesť najmä to, čo si jednotlivci dokážu ťažko kúpiť alebo zorganizovať sami.

Napríklad pre rok 2019 sme vymysleli komplexný program Q-Challenge, ktorý po vzdelávacom úvode s prednáškami v oblasti pracovnej ergonómie, stravovania a zdravého cvičenia pokračoval skupinovými tréningami s meraniami progresu v oblasti telesných kompozícií, ale aj sily a fyzickej flexibility. Môže to vyzerať tuctovo, ale rozdiel je v tom, že sme si “in house” pripravili aj atraktívnu a presvedčivú komunikáciu, zabezpečili realizáciu v našej budove, a najmä organizáciu a časovanie nastavili maximálne ústretovo. To zabezpečilo nielen obrovský počiatočný záujem, ale aj dlhodobé zotrvanie pri pravidelnom cvičení. Po niekoľkých mesiacoch stabilne a pravidelne cvičí viac ako pätina zamestnancov, čo prekonalo všetky očakávania.

Darí sa vám spomínanými spôsobmi udržať zamestnancov vo firme?

Hoci benefitom a starostlivosti o našich ľudí v najrôznejších formách venujeme dosť veľa energie a prostriedkov, zrejme vždy boli a budú len menšou, aj keď dôležitou, časťou motivácie.

Pre dlhodobú spokojnosť a lojalitu je určite významnejšia spomínaná ľudská komunikácia, atmosféra v práci a firemná kultúra, kde kladieme dôraz na partnerský a individuálny prístup. Pre každého profesionála nad tým všetkým ale zväčša stojí zaujímavá a zmysluplná práca v solídnych podmienkach, ktorej našťastie máme dosť. Snažíme sa stále sledovať a zlepšovať každý z týchto aspektov a rastúce množstvo dlhoročných spokojných zamestnancov je dúfam dôkazom, že sa nám to celkom dobre darí.