Skip to main content

Nearshore outsourcing sa v posledných rokoch teší čoraz väčšej obľube, keďže väčšina firiem sa snaží sústrediť len na tie aktivity, ktoré im prinášajú zisky. S touto snahou súvisí, že spoločnosti delegujú niektoré vnútropodnikové činnosti a procesy na iné firmy. Tie ich dokážu zrealizovať kvalitnejšie, efektívnejšie a teda aj lacnejšie.

Čo všetko zahŕňa?

Naše služby nearshore outsourcingu zahŕňajú prenájom softvéru a prípadne aj hardvéru so zaručenou pravidelnou údržbou. Ich súčaťou sú aj komplexné servisné služby v systémovej a aplikačnej oblasti (riešenie chýb softvéru, operačných systémov, integrácie a používateľských aplikácií) aj technologickej oblasti (servis hardvéru, odstraňovanie porúch). Outsourcing sa však môže týkať aj jednotlivých komponentov zákazníkovho informačného systému. Sem patrí napríklad selektívna správa pomocou vzdialeného prístupu z dohľadového centra, zabezpečenie lokálnej siete firewallom (systém na obranu proti napadnutiu systému zvonku) a podobne.

Okrem toho, že v QBSW dodávame komplexné informačné systémy a softvérové riešenia, poskytujeme tiež širokú škálu odborných poradenských a konzultačných služieb v IT oblasti.

Naše konzultačné služby zabezpečujú lepšiu adaptáciu procesov v spoločnostiach s rôznym zameraním, čím prispievajú k optimalizácii ich strategických rozhodnutí. Spoločnosti vďaka nim dokážu zosúladiť svoje obchodné potreby a stratégie s podnikateľským prostredím. Naše outsourcingové služby umožňujú zákazníkom sústrediť sa na hlavnú oblasť svojho podnikania, keďže sa o ich informačné systémy stará kvalifikovaný tím odborníkov.

Špecialisti z QBSW dokážu prevziať zodpovednosť za akúkoľvek aplikáciu – či už štandardnú balíkovú, alebo hotové zákazkové riešenie. Vďaka tomuto spôsobu zabezpečenia funkčnosti dokážu firmy z dlhodobého hľadiska lepšie riadiť svoje výdavky na IT a zároveň ich znížiť.

Hlavné výhody nearshoringu u nás

LEGISLATÍVNA BLÍZKOSŤ

Srdce Európy, súčasť Európskej únie. Blízkosť je s nami nielen geografická, ale aj legislatívna. Samozrejme, v niektorých veciach sa legislatívne podmienky európskych krajín líšia. Je tu však z našej strany pre pochopenie legislatívy vášho biznisu omnoho väčšia šanca, než keby ste spolupracovali s firmou sídliacou na opačnom konci sveta.

KULTÚRNA BLÍZKOSŤ

Kultúrna podobnosť vašej krajiny a krajiny, v ktorej riešite svoj outsourcing, je pre pochopenie procesov vo vašom biznise veľmi dôležitá. Pri nearshore outsourcingu vďaka kultúrnej blízkosti a podobnosti dokážete výrazne eliminovať riziko nepochopenia základných i zložitejších procesov.

GEOGRAFICKÁ BLÍZKOSŤ

Niekedy sa stane, že je vaša osobná prítomnosť nevyhnutná. V takom prípade je opäť lepšie, ak nemusíte chodiť ďaleko. Či už z hľadiska posunu času, s ktorým môže súvisieť jet lag, ale aj z hľadiska úspory času. Toho pri nearshore outsourcingu míňate iba nutné minimum.

ČAS

Keď ste v práci, je v práci aj váš nearshore outsourcingový tím. Ak potrebujete niečo riešiť urgentne, vyriešite to skôr s ľuďmi, ktorí sa nachádzajú vo vašej časovej zóne než keby ste museli riešiť ešte aj časový posun. Potrebujete, aby boli vaši kolegovia aktívni v práci, nie aby ste ich rušili z iného konca sveta počas rodinnej večere.

JAZYK

Je samozrejmé, že sa s nami bez problémov dohovoríte po anglicky, aj po nemecky. Máte s nami istotu odbornej a promptnej komunikácie, takže riziko komunikačných problémov je takmer nulové. Boj o kvalitných a talentovaných odborníkov na vašom domácom trhu môže podkopať dlhodobé strategické vízie vašej spoločnosti. V QBSW máte istotu kvalifikovaných odborníkov so skúsenosťami, znalosťou trhu a ochotných vložiť do každého projektu maximum.