Všeobecná zdravotná poisťovňa

Zdravie vo vašich rukách

Technológie

  • Swift4
  • Java7
  • Retrofit2
  • SQLite
  • OMRLite
  • REST WS

Platformy

  • iOS
  • Android

Obdobie realizácie

  • júl 2017 – súčasnosť

Klient

  • Všeobecná zdravotná poisťovňa

Mobilnú aplikáciu pre Všeobecnú
zdravotnú poisťovňu v súčasnosti
využíva viac ako 100-tisíc používateľov."

Medzi najpoužívanejšie služby tejto aplikácie patrí prehľad elektronických e-Receptov, elektronický preukaz poistenca, história zdravotných výkonov či upozornenie na termíny preventívnych prehliadok.

Marcel Marko, projektový manažér

Ide o ďalší z produktov VšZP v rámci elektronizácie služieb pre klientov, prostredníctvom ktorého môžu klienti poisťovne manažovať svoje zdravie.

Žiadne zbytočné karty

Pre poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne – najväčšej zdravotnej poisťovne na Slovensku, sme vytvorili aplikáciu na jednoduchú správu údajov poistenca. Vďaka nej si poistenec už nemusí nosiť so sebou zdravotnú kartu, keďže má všetky svoje údaje vždy so sebou.

Kompletný zdravotný profil

Poistenec má vďaka aplikácii vždy prístup k svojmu kompletnému zdravotnému profilu, ktorý obsahuje históriu jeho vyšetrení, ako aj históriu predpísaných liekov. Nechýba ani prehľad všetkých preventívnych prehliadok, na ktoré má poistenec zo zákona vyplývajúci nárok.

ZZS na presnú adresu

Cez aplikáciu sa dá zavolať záchranná zdravotná služba na akúkoľvek adresu.

eRecept

Poistenci si môžu v lekárni vyzdvihnúť lieky preukázaním eReceptu v aplikácii.

Možnosť reklamácie

Poistenci môžu v prípade nespokojnosti podať reklamáciu na zdravotnú starostlivosť.

Prehľad liekov

V aplikácii si poistenci vedia pozrieť lieky, ktoré užívajú, ako aj ich interakcie.

Stiahnite si aplikáciu

Vďaka mobilnej appke pre poistencov VšZP už nebudete musieť so sebou nosiť preukaz poistenca. Cez aplikáciu totiž máte prístup k svojmu kompletnému zdravotnému profilu.

Stiahnuť na App StoreStiahnuť na Google Play

Máte záujem o aplikáciu od nás?

Kontaktujte nás