Transpetrol

Inovácia v zásobovaní energiou

Technológie

  • Android SDK
  • CoreDate
  • AutoLayout
  • Angular 4
  • Spring 3
  • Spring Security

Platformy

  • webová správcovská aplikácia
  • Android

Obdobie realizácie

  • október 2015 – súčasnosť

Klient

  • TRANSPETROL

Aplikácia Incident Controll pre Transpetrol predstavuje efektívny a inovatívny prístup riešenia prevádzky ropovodu."

Naša aplikácia prináša možnosť hlásenia porúch a incidentov na potrubí jednoducho, rýchlo a spolu s lokalizačnou a fotografickou dokumentáciou priamo z mobilného telefónu osoby poverenej fyzickou kontrolou ropovodu. Zároveň umožňuje osobe zodpovednej za riadenie kvality ropovodu a jeho častí lepšie plánovať, organizovať a kontrolovať celý proces fyzickej kontroly ropovodnej infraštruktúry na Slovensku.

Romana Petrášová Kristiánová, analytička

Incident Controll uľahčuje plánovanie a organizáciu kontroly ropovodov a efektívne rieši všetku komunikáciu medzi riadiacim pracovníkom a jeho podriadenými.

Efektívnejšie reportovanie

Terénni pracovníci údržby diaľkovodov počas kontroly potrubí a zariadení vypĺňali papierové formuláre, kam zaznamenávali incidenty a zistené odchýlky od požadovaného stavu. TRANSPETROL sa na nás obrátil s požiadavkou zefektívniť a zmodernizovať tento proces.

Úplne nový systém

Keďže sme v tomto odvetví nemali predošlé skúsenosti, museli sme najprv spoznať biznisové a technologické procesy nášho klienta. Pre TRANSPETROL sme za menej ako rok navrhli komplexný informačný systém, ktorý náš klient používa už niekoľko rokov.

Už žiadne papiere

Pracovníci údržby zaznamenávajú incidenty v reálnom čase rovno do mobilnej aplikácie.

Online aj offline

Aplikácia je ľahko používateľná a funguje aj v offline móde.

Menej chýb

Vďaka Incident Controll sa znížila chybovosť a zvýšila efektivita plánovania pracovných aktivít.

Rýchlejšia odozva

Naše riešenie pomohlo zabezpečiť rýchlejšiu odozvu na incidenty zistené v teréne.

Stiahnite si prípadovú štúdiu

Slovenskej ropovodnej spoločnosti TRANSPETROL pomáhame s monitorovaním a údržbou ropovodu.

Stiahnuť

Odštartujte nový projekt s nami

Napíšte nám