Tieto

Popis projektu:

S fínskym partnerom Tieto vyvíjame informačný systém pre spracovanie dát nazbieraných zo smart metering zariadení. Tento projekt nás v technologickej sfére posúva do oblasti potenciálneho spracovania veľkého objemu dát. Pri implementácii informačného systému sme sa začlenili ako samostatný vývojový tím spolupracujúci s ostatnými agilnými tímami.
Z hľadiska časového, kvalitatívneho, ale aj finančného je pre Tieto ideálne, že sa môže spoľahnúť na outsourcingové služby od nás.

Analýza
Development
Testing