Štátna pokladnica

Slúži na podporu cieľov finančnej politiky SR, udržanie štátneho dlhu a likvidity pri minimálnych nákladoch. Pomáha vytvoriť bezpečné a prehľadné verejné platby, zefektívniť procesy tvorby a realizácie rozpočtov a zlepšiť kontrolu nad nimi.

Tento projekt bol vedený spoločnosťou HP ako systémovým integrátorom. Spoločnosť QBSW ako subkontraktor participovala na dodávke bankových modulov informačného systému Štátnej pokladnice (ŠP) zabezpečujúcich správu a riadenie verejných financií. Okrem kľúčových modulov spoločnosť QBSW dlhoročne zabezpečuje dodávku ďalších služieb: „customizácia”, konfigurácia, ďalší rozvoj, poradenstvo, údržba, dokumentačné a školiace služby.

Systém zabezpečuje pre všetky organizácie napojené na štátny a verejný rozpočet bezpečnú a prehľadnú realizáciu vedenia účtov a platobného styku za veľmi výhodných podmienok. Vytvorením priamych väzieb medzi aktuálnym rozpočtom a plánovanými výdavkami sa zaslúžil o zlepšenie kontroly realizácie rozpočtových prostriedkov a zefektívnenie procesov tvorby štátneho rozpočtu.

Analýza
Development
Testovanie