Štátna pokladnica

>1 355 000 000 transakcií za 18 rokov

Technológie

 • Oracle Database
 • Vertica Database
 • Oracle Application Server
 • SOAP web services – AXIS2
 • JMS
 • DVR
 • Tableau
 • Jasper Reports

Platformy

 • JAVA 9
 • JEE8

Obdobie realizácie

 • október 2002 – súčasnosť

Klient

 • Štátna pokladnica

Moduly QBSW sú základnými prvkami celého, pre štát kriticky dôležitého, Informačného systému Štátnej pokladnice."

Nami navrhnuté a rozvíjané aplikácie umožňujú všetkým organizáciám napojeným na štátny a verejný rozpočet bezpečnú a prehľadnú realizáciu vedenia účtov a platobného styku za veľmi výhodných podmienok. Centralizácia realizácie príjmov a výdavkov rozpočtu priniesla štátu obrovské úspory a synergické efekty.

Martin Hrnko, CEO

Pre nás ako dodávateľa je nepretržité zabezpečovanie perfektnej kondície systému v každom smere obrovskou zodpovednosťou, ktorú úspešne nesieme už viac ako 18 rokov.

Naplnené ciele

Informačný systém Štátnej pokladnice je príkladom úspešne zrealizovaného projektu, kde elektronizácia procesov realizácie rozpočtu priniesla okamžité úspory a návratnosť do dvoch rokov.

Projekt Ministerstva financií SR a Štátnej pokladnice – systém, ktorý roky zdokonaľujeme v súlade s meniacimi sa potrebami, dlhoročne napĺňa ciele v oblasti realizácie rozpočtových príjmov a výdavkov, plánovania, optimalizácie riadenia a ex-ante kontroly verejných financií. Systém priniesol minimalizáciu nákladov na krytie štátneho dlhu.

Spolupráca a rozvoj

Projekt je od začiatku zastrešený spoločnosťou DXC (skôr HP) ako systémovým integrátorom. QBSW ako subkontraktor zabezpečuje návrh, dodávky, prevádzku a podporu hlavných bankových back-office a front-office modulov.

Naše integrované aplikácie poskytujú nielen vyspelý a komplexný špecializovaný bankový back-office, ale aj spoľahlivý frontend, ktorý tvorí jediný priamy prístup pre tisíce klientov Štátnej pokladnice. Tento moderný IS v mnohých parametroch prekonáva riešenia používané najväčšími komerčnými bankami.

Náš klient

Štátna pokladnica vznikla v januári 2003. Predstavuje moderný systém komplexného finančného manažmentu verejných financií, riadenia hotovosti a dlhu verejného sektora.

pokladnica.sk

Odštartujte nový projekt s nami

Napíšte nám