Informačný systém pre riadenie verejných financií Srbskej Republiky

Informačný systém pre manažment verejných financií (FMIS) je úspešne realizovaným projektom Ministerstva financií Srbskej republiky.
Na projekte FMIS sme spolupracovali s Ministerstvom financií Srbskej republiky (RS), Európskou agentúrou pre rekonštrukciu a spoločnosťou HP ako hlavným dodávateľom. Projekt napĺňa ciele v oblasti optimalizácie riadenia verejných financií, podpory cieľov finančnej politiky RS a umožňuje minimalizovať náklady na krytie štátneho dlhu. FMIS zabezpečuje zjednotenie a zefektívnenie finančných tokov štátu a sprehľadnenie výdavkov jednotlivých organizácií.

Analýza
Development
Testovanie