Aplikácia pre servis

Účelom aplikácie je zjednodušiť objednávanie na servisné prehliadky pre klientov PPC TEAM a celkovo urýchliť proces vybavovania servisných úkonov.
Aplikácia umožňuje modernú a jednoduchú komunikáciu medzi prijímacím technikom PPC TEAM a majiteľmi vozidiel vrátane efektívneho riešenia servisných požiadaviek. Majitelia vozidiel posielajú servisné požiadavky cez svoj smartfón, a tie sú následne spracované servisnými technikmi vo webovej aplikácii. Zároveň aplikácia prináša pre PPC TEAM možnosť komunikovať novinky, akčné ponuky a ďalšie marketingové akcie.

Analýza
Development
Testovanie