Pojišťovna České spořitelny – PČS Asistent

Popis projektu:

Pre špecialistu na životné poistenie, člena poisťovacej skupiny Vienna Insurance Group a strategického partnera České spořitelny, sme vytvorili natívnu mobilnú aplikáciu s názvom PČS Asistent, ktorá slúži ako praktický pomocník a koordinačný nástroj. Centrála Pojišťovny České spořitelny má vďaka riešeniu od QBSW možnosť poskytnúť maklérom veľmi efektívny nástroj a uľahčiť im tak prácu, čo má v konečnom dôsledku vplyv aj na spokojnosť koncového zákazníka Pojišťovny České spořitelny. Keďže makléri bežne spolupracujú s viacerými poisťovňami, naša aplikácia predstavuje pre klienta aj výborný spôsob na odlíšenie sa od konkurencie.

Maklér má v aplikácii prístup k znalostnej databáze poisťovne, k aktuálnym informáciám o produktoch a službách PČS, aj k jednotlivým profilom a zmluvám klientov. V prípade, že je potrebné aktualizovať zmluvnú dokumentáciu jednotlivých klientov, aplikácia ho na to upozorní.

Plusom je tiež možnosť automatického návrhu na vhodnú ponuku pre konkrétneho klienta a spravovanie poistných udalostí s online informáciami o priebehu ich vybavovania. Aplikácia funguje aj ako komunikačný nástroj a zdroj infromácií o novinkách a aktualizáciách v Pojišťovni České spořitelny.

Aplikácia je dostupná pre systémy iOS a Android.

Analýza
Development
Testovanie