Nedbalka

Základné informácie:

Realizácia projektu od roku 2014 do 2015
Použité technológie: Java, Apache Tomcat, PostgreSQL; JPA, Hibernate; Spring Core, Spring MVC, Spring Security; Apache Wicket.

Popis projektu:

Virtuálny sprievodca galériou Nedbalka spríjemní návštevníkom chvíle strávené v jej priestoroch a zároveň do galérie priláka nových, najmä mladých obdivovateľov slovenského moderného umenia. Po vstupe do galérie návštevník dostane tablet s aplikáciou so špeciálnou funkcionalitou rozpoznávania obrazu, ktorý ho prevedie galériou a najmä jednotlivými obrazmi. Návštevníkovi postačí konkrétny obraz nasnímať kamerou v tablete a systém na pozadí automatický rozpozná nasnímané dielo a zobrazí všetky relevantné informácie. Okrem interaktívneho sprievodcu aplikácia obsahuje možnosť ohodnotiť dielo alebo si zahrať zábavnú hru zameranú na spoznávanie umeleckých diel a aktuálnych výstav. Okrem toho návštevník v aplikácii nájde aj mnohé audiovizuálne prvky, ktoré dopomáhajú k vysvetľovaniu a celkovej edukácii návštevníka. Aplikácie nie je voľne distribuovaná v on-line obchodoch a návštevník ju spolu s tabletom získa automaticky pri vstupe do priestorov galérie.

Analýza
Development
Testovanie