mInspector

Mobil/server riešenie je určené na zefektívnenie činnosti pracovníkov poisťovní v teréne.
Dokáže zabezpečiť účinný workforce manažment a zefektívniť činnosti spojené s plánovaním a likvidáciou poistných a škodových udalostí.

Analýza
Development
Testovanie