Incident Controll

Aplikácia Incident Controll je určená na riadenie procesov monitorovania infraštruktúry v spoločnosti. Pomocou aplikácie Incident Controll pracovníci spoločnosti kontrolujú fyzickú infraštruktúru spoločnosti a nahlasujú zistené poruchy a nezrovnalosti cez mobilnú aplikáciu. Dáta sú ukladané na server, kde ich vo webovej aplikácii manažujú poverení pracovníci a koordinujú odstránenie poruchy. Zároveň vedia kontrolovať pohyb pracovníkov v teréne a plánovať im ďalšie obhliadky infraštruktúry organizácie.

Analýza
Development
Testovanie