Ferratum

Popis projektu:

Nový modulárny ekosystém informačných systémov zahŕňajúcich bankové moduly, správu zákazníkov, DMS, mobilné bankovníctvo a web platformu pripravujeme pre nášho zákazníka zo zahraničného bankového prostredia. Informačný systém je postavený na architektúre mikroslužieb s využitím najnovších technologických trendov z oblasti aplikačnej infraštruktúry ako aj dátových úložísk. Implementácia prebieha podľa postupov agilného vývoja.

Analýza
Development
Testing