Ferratum

Budúcnosť bankovníctva je mobilná

Technológie

 • OpenShift
 • Spring
 • Angular
 • Kafka
 • MicroServices
 • GraphQl
 • Hibernate
 • CQRS

Platformy

 • iOS
 • Android

Obdobie realizácie

 • september 2018 – súčasnosť

Klient

 • Ferratum

Podieľame sa na tvorbe komplexnej mikroservisovej architektúry, ktorá zabezpečuje správu pôžičiek, zákazníkov
a bankových účtov."

V rámci vývoja používame najnovšie technológie a riadime sa DDD metodológiou vývoja. Po prekonaní začiatočných úskalí práce na diaľku a nastavení správnych procesov sme
s klientom nadviazali veľmi efektívnu a dlhodobú spoluprácu.

Vladimír Sudor, tímlíder

Systém, na ktorom pracujeme, sa využíva na medzinárodnej úrovni takmer v dvadsiatich krajinách.

Moderná architektúra

Spoločnosť Ferratum je medzinárodným priekopníkom na poli finančných systémov. Rozhodla sa nahradiť svoju starú architektúru modernejšou, ktorá bude založená na mikroslužbách, narazila však na nedostatok kvalifikovaných odborníkov.

Najnovšie technológie

Ferratum oslovilo QBSW, aby sme preň vyvinuli určitú zložku spomínanej novej architektúry. Využili sme pri tom najnovšie technológie z oblasti aplikačnej infraštruktúry a dátových úložísk, pričom naďalej s klientom spolupracujeme na backendovej časti.

Stiahnite si prípadovú štúdiu

Pre Ferratum pracujeme na vývoji časti informačného systému, ktorý je postavený na architektúre mikroslužieb.

Stiahnuť

Máte záujem o riešenie od nás?

Kontaktujte nás