Elektronizácia procesov štátnej správy

Dodávka niektorých modulov pre informačné systémy určené na elektronizáciu služieb a zefektívnenie procesov verejného sektora.

K dispozícii sú tieto moduly:
» Informačný systém na manažment príjmov a výdavkov podnikateľských subjektov
» Informačný systém evidencie žiadostí a spracovania jedinečných identifikátorov tovarov
» Informačný systém na podporu riadenia procesov výkonu daňových a colných kontrol
» Informačný systém elektronických platieb za služby

Analýza
Development
Testovanie