City Monitor

Riešenie City Monitor prináša moderný spôsob komunikácie medzi samosprávami miest a ich obyvateľmi prostredníctvom mobilných technológií.

Občania miest a obcí môžu jednoducho zasielať svoje podnety na zlepšenie a hlásiť poruchy samospráve mesta priamo zo svojich telefónov cez bezplatnú mobilnú aplikáciu City Monitor. Všetky hlásenia sa ukladajú na stránke www.citymonitor.sk, kde sú dostupné na ďalšie spracovanie samosprávou. Poverený pracovník samosprávy tak môže evidovaný podnet prezerať, editovať a zabezpečiť jeho vyriešenie. Vďaka tomuto atraktívnemu komunikačnému kanálu môžu občania miest a obcí prispieť ku skrášleniu a zveľadeniu svojho okolia.

Video: City Monitor na Youtube

Analýza
Development
Testovanie