Skip to main content

Pandémia a s ňou súvisiaca práca z domu ovplyvnila každý aspekt fungovania firmy. Aký mala vplyv na technológie?

Pri vývoji z domu sa musíme viac venovať efektívnej komunikácii a pravidelnému zlaďovaniu tímov, aby žiadna podstatná informácia nikomu v tíme neunikla. Na samotný výber technológií pri nových projektoch nevplýva pandémia ani pracovný model. Nezáleží pritom na tom, či pracujeme z kancelárií alebo z domu.

Z pohľadu kolaboračných technológií, ktoré vo firme používame, predstavovala prvá vlna zaťažkávaciu skúšku. Naše oddelenie spravujúce infraštruktúru ju zvládlo veľmi dobre. Nezaznamenali sme žiaden vážnejší problém pri prechode na vzdialenú prácu väčšiny našich kolegov. Z pohľadu prevádzky našich veľkých enterprise riešení, ako aj malých projektov, sme zaregistrovali nárast počtu používateľov. Ani pri zvýšenej záťaži nevykazovali dodané riešenia nestabilitu ani zhoršenú odozvu.

Bola nová situácia v niečom aj prínosom?

V niektorých segmentoch trhu spôsobila pandémia zvýšený dopyt po nových SW riešeniach. Išlo najmä o oblasti súvisiace s predajom a komunikáciou s klientmi. Naši zákazníci si uvedomili, že niektoré činnosti potrebujú zoptimalizovať a dostať sa do užšej komunikácie so svojimi klientmi.

Aj keď pandémia zasiahla určitým spôsobom každého z nás obmedzeniami, zároveň urýchlila zmenu zaužívaných pracovných praktík. Posunula nás smerom k väčšej flexibilite pracovať z domu, prípadne z inej lokality, ak si vie zamestnanec zabezpečiť potrebnú kvalitu telekomunikačných služieb.

Ako spolupracovali projektové tímy na diaľku?

V našej spoločnosti sme už pred pandémiou boli zvyknutí na komunikáciu na diaľku s našimi pobočkami, ale aj zákazníkmi zo zahraničia. Žiaľ, pandémia spôsobila, že sa s niektorými našimi zákazníkmi nemôžeme stretávať. Dôvera, ktorú pri vzájomnej spolupráci budujeme, a presnejšie definované pravidlá vyhodnocovania úspešnosti priebehu projektov nám pomáhajú preklenúť toto nepriaznivé obdobie.

Neoddeliteľnou podmienkou na dobrú spoluprácu tímov na diaľku je používanie vhodných nástrojov na vnútornú komunikáciu ako napríklad Slack. Ako firemný štandard sme ho zaviedli už dávnejšie pred lock-downom a veľmi sa nám osvedčil. Počas práce na home office sme mali mnohé jeho možnosti už dobre zvládnuté, a to nám výrazne pomohlo. Využívali sme ho napríklad pri zdieľaní pracovných plôch spolu s nástrojom Miro, Lucidchart alebo Evernote. Telekonferenčné hovory so zákazníkmi realizujeme cez Webex alebo MS Teams.

Naše skúsenosti potvrdzujú, že na úspech pri riadení práce na diaľku má veľmi veľký vplyv kvalitne formulované zadávanie úloh, ako aj zakreslenie technického riešenia v podobe diagramov a schém. Tie poskytnú aj našim zákazníkom nadhľad nad riešením, bez ktorého by mohla byť spoločná diskusia výrazne ťažšia.

Ovplyvnila práca na diaľku v nejakom smere produktivitu?

Mnohí si myslia, že práca na diaľku je voľnejšia, jednoduchšia pre zamestnanca. Mne sa však zdá, že pri práci z domu sa vyžaduje väčšie sebazaprenie a disciplína. Odmenou zase môže byť ušetrený čas, ktorý by sme inak strávili prepravou.

Ku cti našim kolegom slúži fakt, že počas pandémie sme nezaznamenali zníženie kvality pri vývoji ani prevádzke našich riešení.

Vzišli z tejto situácie aj nejaké technologické trendy?

Verejnosť, ako aj zákazníci sa začínajú viac zaujímať o bezpečnosť softvérových riešení, možnosti ukradnutia dát či ich zneužitia, ale aj o prevenciu a dopady, ktoré majú na softvérové dielo.

V súvislosti s pandémiou sa vo všetkých oblastiach ekonomiky významne posilňuje trend „byť online“ a budovať riešenia, ktoré sú platformovo nezávislé, a zároveň dostupné čo najväčšiemu počtu používateľov.