Tímová spolupráca je základom úspechu každého IT projektu. K tomu, aby vedel správne spolupracovať, potrebuje projektový tím spolu pravidelne komunikovať a byť pri práci v neustálom kontakte. Obmedzenia súvisiace s pandémiou spôsobili, že sa pracovníci v súčasnosti nedokážu stretávať v takej miere ako pred ňou, IT firmy preto museli svoje tímy naučiť fungovať iným spôsobom.

Čo je teda kľúčové pre efektívnu tímovú spoluprácu v tomto neľahkom období?

  1. Sústreďte sa na digitál

Tímy pracujúce na diaľku nie sú žiadnou novinkou, v súčasnej situácii sa však stávajú štandardom. Pre firmy je preto dôležité osvojiť si digitálne nástroje a technológie. Sociálne siete, analytické nástroje či cloudové technológie sú neoceniteľnými pomocníkmi. Platí to však iba vtedy, ak ich viete správne používať. Presun práce a firemných procesov vo vhodnej miere do digitálu vám prinesie dlhodobé výhody a navyše aj ušetrí množstvo času.

  1. Vyberte si správne kolaboračné nástroje

Firmy, ktoré začali kolaboračné nástroje používať už pred pandémiou, majú v súčasnej situácii nespornú výhodu. Vedia totiž rýchlejšie zareagovať na meniace sa požiadavky svojich zákazníkov a nemajú problém prejsť na prácu na diaľku.

V QBSW sme ešte pred lockdownom zaviedli ako firemný štandard Slack. Ten sa nám veľmi osvedčil aj počas celofiremného home officu. Väčšinu možností Slacku sme vtedy už mali zvládnutých, čo nám výrazne pomohlo. V rámci tímov ho využívame spolu s nástrojmi Webex, Miro, Lucidchart či Evernote.

  1. Otvorená komunikácia je v časoch koronakrízy dôležitejšia než kedykoľvek predtým

Koronakríza sa dotkla väčšiny firiem. Často s ňou boli spojené aj zmeny v organizačnej štruktúre. Keďže osobné stretnutia neprebiehajú tak často ako pre krízou, otvorená a úprimná komunikácia je pre správne fungovanie tímov dôležitejšia než kedykoľvek predtým.

Všetci členovia tímu potrebujú pochopiť zmeny, ktorým musia v kríze čeliť. Preto je nevyhnutné informovať ich aj o zlých správach a ťažkých rozhodnutiach čo najotvorenejšie. Nestačí oznámiť rozhodnutia lídrov, je nutné vysvetliť aj to, aké boli ich príčiny a aké dôvody k nim videli.

  1. Nezanedbajte neformálnu komunikáciu

Bez pravidelných osobných stretnutí môže komunikácia a nálada v rámci tímov rýchlo začať upadať.  Vo firmách ako QBSW, kde neformálna komunikácia zohráva dôležitú úlohu, je obzvlášť potrebné ju udržiavať, aj keď sa nemôžete stretávať osobne.

Vo výnimočných situáciách ako je tá, v ktorej sme sa tento rok ocitli, treba hľadať alternatívy. V QBSW sme napríklad počas lockdownu v rámci tímov na online stretnutiach nebrali nepracovné témy ako plytvanie času, ale niečo, čo patrí k udržiavaniu a posilňovaniu dobrých vzťahov medzi kolegami.

riadenie tímu na diaľku

  1. Prispôsobte firemné procesy novej realite

Na svetovú pandémiu nebol pripravený snáď nikto. Firmy museli riešiť úplne nové problémy – obavy o zdravie pracovníkov, presun prevádzky do digitálneho prostredia, efektívnu komunikáciu na diaľku, kto z pracovníkov má doma vhodné prostredie na prácu a podobne. Zavedené postupy a procesy, ktoré fungovali doteraz, sa preto mohli stať náhle nefunkčnými. Toto všetko má obrovský vplyv na fungovanie firmy.

Sledujte, ako jednotlivé tímy a ich členovia reagujú na novú situáciu a berte na nich ohľad aj pri nastavovaní nových procesov. Pandémia je, žiaľbohu, novou realitou, v ktorej všetci žijeme. Treba jej preto prispôsobiť aj firemné procesy. Neváhajte si nechať poradiť od odborníkov na komunikáciu, sociológiu či psychológiu.

  1. Kvalitne formulované zadania úloh vám ušetria množstvo času

Neefektívna práca na diaľku môže váš tím pripraviť o množstvo času. Efektivite pritom pomáhajú okrem správne zvolených kolaboračných nástrojov aj kvalitne a jasne formulované zadania od klientov a nadriadených, ako aj presne stanovené termíny. Predchádzanie komunikačnému šumu zaberie menej času ako riešenie jeho dôsledkov. 

  1. Nebojte sa experimentovať

Keďže počas posledných mesiacov sa situácia mení zo dňa na deň, jediným spôsobom, ako nájsť to, čo pre váš tím a firmu funguje, je často skúšanie nových prístupov. Komunikujte s pracovníkmi, urobte prieskum spokojnosti a zistite, čo im vyhovuje a čo nie.

Zistite, v akom čase členom vášho tímu najviac vyhovujú mítingy, keď musia pracovať z domu, kde musia brať ohľad aj na ostatných členov domácnosti. Vyskúšajte rôzne spôsoby, ako nahradiť oslavy, teambuildingy či mimopracovné stretnutia. Zrejme len skúšaním zistíte, čo pre váš tím funguje najlepšie.

  1. Zmierte sa s tým, že práca na diaľku tu s nami zostane

Mnohé firmy v súčasnosti fungujú spôsobom, pri ktorom do nejakej miery robia z domu a do nejakej z kancelárie. Takýto model bude bežný aj v budúcnosti. Firmy mu budú musieť prispôsobiť každý aspekt spolupráce a komunikácie. Čím skôr si tento model práce osvojíte, tým skôr z neho budete vedieť profitovať.