Sme Quality Business Software
Sme QBSW

Už od roku 2000 vyvíjame inovatívne IT aplikácie a komplexné informačné systémy pre rôzne trhové segmenty. Všetky služby a produkty pod značkou QBSW odrážajú náš dôraz na kvalitu a sú vytvorené skúsenými profesionálmi.

Naše služby

20

Rokov na trhu

140

Zamestnancov

173

Zákazníkov

Za 20 rokov pôsobenia na trhu sme dodali množstvo inovatívnych IT produktov a služieb aj tým najnáročnejším zákazníkom. Sme kvalitní, rýchli, spoľahliví a diskrétni.”

Martin Hrnko, CEO

Profil spoločnosti

V QBSW pracuje viac ako 180 odborníkov, ktorí sú pripravení zvládnuť akúkoľvek tému a vytvoriť aplikáciu pre akéhokoľvek klienta.

Pridaná hodnota

Rozsiahle znalosti a skúsenosti z oblasti tvorby softvérových riešení v súčasnosti úspešne využívame pri uskutočňovaní našich projektov.

Know-how

Počas praxe s tvorbou softvérových riešení sme získali know-how, ktoré spolu so schopnosťami a prozákazníckym prístupom reprezentujú našu značku.

Portfólio

Ponúkame 3 hlavné produktové oblasti. Tie obsahujú tvorbu komplexných riešení v oblasti analýzy, návrhu, tvorby a integrácie informačných systémov.

Vývoj softvéru. Akéhokoľvek, pre kohokoľvek, podľa špecifických požiadaviek našich klientov.

Široké portfólio služieb

V QBSW sa venujeme vývoju komplexných informačných systémov a ich častí, ale aj riešení pre finančný manažment či webových a mobilných aplikácií na mieru. Poskytujeme tiež služby v oblasti riadenia IT projektov, nearshore outsourcingu či odborných konzultácií v rôznych oblastiach.

Riešenia, ktoré uspokoja aj náročných

Za viac ako 18 rokov na trhu sme úspešne zrealizovali množstvo IT projektov. Naše riešenia a aplikácie prinášajú klientom relevantnú pridanú hodnotu a uspokoja aj tých najnáročnejších zákazníkov, ktorí sa vďaka nim môžu sústrediť na rozvoj svojich spoločností.

História spoločnosti

2018

v súčasnosti má QBSW vo všetkých svojich pobočkách dokopy viac ako 160 zamestnancov

2017

odštartovali sme medzinárodné projekty s fínskymi spoločnosťami Tieto a Ferratum Group a belgickým Lampirisom

2016

otvorili sme našu prvú regionálnu pobočku v Banskej Bystrici

2015

rozrástli sme sa na 100 zamestnancov

2014

náš ročný obrat prvýkrát prekročil 10 000 000 €

2008

začali sme prácu na prvom veľkom zahraničnom projekte pre Štátnu pokladnicu Srbska

2004

začali sme sa podieľať na megaprojekte IS pre Štátnu pokladnicu

2002

po dvoch rokoch od nášho vzniku už bola na svete naša prvá komerčná aplikácia

2000

keď spoločnosť QBSW vznikla, začínala s troma zamestnancami

Manažment
spoločnosti

Martin Hrnko

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

Rastislav Cisár

Prevádzkový riaditeľ

Dalibor Rak

Technologický riaditeľ

Lucia Václaveková

HR manažérka

Peter Augustinič

Obchodný a marketingový riaditeľ

Pavol Tomek

Projektový riaditeľ

Obchodné a marketingové oddelenie

Martina Jurošková

Marketingová a komunikačná manažérka

Tomáš Kvasňovský

Business Development Manager pre US/CA

Jana Chládeková

Projektový manažér pre eurofondy a verejné obstarávanie

Používame najmodernejšie technológie

Náš tím softvérových inžinierov sa vždy prispôsobí vašim potrebám. Toto sú niektoré z technológií, s ktorými pracujeme:

Spoločenská zodpovednosť

Spoločenskú zodpovednosť vnímame ako prirodzený dobrovoľný záväzok. Dôležitou súčasťou našich aktivít je podpora vzdelávania v IT. Preto sa angažujeme v projektoch, ktoré pomáhajú mladým ľuďom ukázať svoje schopnosti v tejto oblasti. V QBSW vedieme politiku rovnosti príležitostí. Dbáme teda na to, aby sme nijakým spôsobom nediskriminovali žiadnu zo skupín súčasných či potenciálnych zamestnancov.

Podporujeme ich v osobnostnom raste a vzdelávaní, ale aj v športových aktivitách a zdravom životnom štýle. Ctíme etické princípy podnikania a férový prístup k zákazníkom a transparentnú konkurenčnú súťaž. Záleží nám tiež na životnom prostredí a v rámci environmentálnej politiky dodržiavame a šírime princípy ochrany životného prostredia a obmedzovania plytvania zdrojmi.

Zamestnanci spoločnosti QBSW sa riadia Etickým kódexom, ktorý je založený na hodnotách našej spoločnosti.

Stiahnuť ako PDF

Integrovaný manažérsky systém

Máme zavedený a udržiavaný Integrovaný manažérsky systém (IMS) v zmysle požiadaviek medzinárodných noriem.

ISO 9001 – Manažérstvo kvality

Spoločnosť sa zavedením systému manažérstva kvality zaviazala trvalo poskytovať služby, ktoré sú v súlade s požiadavkami zákazníkov a zároveň zohľadňujú aj ostatné relevantné predpisy a regulácie. Spokojnosť zákazníka je pre nás prvoradým cieľom, ktorého dosahovanie je podporované efektívnym systémom neustáleho zlepšovania.

Stiahnuť

ISO 10006 - Manažérstvo kvality v projektovom riadení

V súlade s touto normou sme aplikovali manažérstvo kvality v projektoch našej spoločnosti. V jej duchu prebieha plánovanie, organizovanie, monitorovanie, riadenie, informovanie a v prípade potreby aj prijímanie nápravných krokov potrebných pre dosahovanie stanovených cieľov projektu.

Stiahnuť

ISO 14001 - Environmentálne manažérstvo

Podľa tejto normy sme identifikovali a regulovali dopady činnosti našej spoločnosti na životné prostredie, zmapovali sme relevantné environmentálne vplyvy a určili sme pravidlá pre likvidáciu odpadu a komunikáciu s príslušnými dohliadajúcimi orgánmi a autoritami.

Stiahnuť

ISO 20000-1 - Manažérstvo IT služieb

Na základe tejto normy boli pre nás, ako poskytovateľov služieb, stanovené požiadavky pre ich plánovanie, zriaďovanie, implementáciu, prevádzku, monitorovanie, vyhodnotenie a vylepšovanie. Určujú postupy tak pre zavádzanie nových, ale aj zmenu existujúcich IT služieb, a to vrátane postupov pre správu konfigurácií, zmien a vydaní a nasadení.

Stiahnuť

ISO 27001 - Manažérstvo informačnej bezpečnosti

V oblasti riadenia informačnej bezpečnosti sme pri jeho implementácii vychádzali z požiadaviek na jeho vytvorenie, zavedenie, údržbu a neustále zlepšovanie definovaných v tejto norme. Riziká informačnej bezpečnosti sú neustále posudzované a pre tie vybrané sú stanované vhodné spôsoby ich ošetrenia.

Stiahnuť

IMS zasahuje do všetkých oblastí riadenia spoločnosti QBSW a to vrátane jej slovenských pobočiek a spoločnosti QBSW CZECH, s.r.o. Je zakotvený vo všetkých relevantných interných dokumentoch, z ktorých medzi najdôležitejšie patria Príručka IMS a Politika IMS. Taktiež je integrovaný vo všetkých projektových a prevádzkových smerniciach, ktorými sa v QBSW riadime.

QBSW, a.s., disponuje Potvrdením o priemyselnej bezpečnosti vydaným Národným bezpečnostným úradom na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou – stupeň Tajné, postúpenie a vytváranie utajovanej skutočnosti – stupeň Dôverné.

Spoločnosť je zapísaná v Zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie SR pod číslom 2017/5-PO-E4982.

QBSW, a.s. realizuje projekt „Zdokonaľovanie a rozvoj informačno-komunikačných zručností zamestnancov pobočiek QBSW, a.s.“ vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Naša spoločnosť disponuje Osvedčením o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, ktoré bolo vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Chcete o QBSW viac info?

Pozrite si našu e-brožúru (13 MB)

Naše najnovšie články

Technologies

Čo je vývoj softvéru na mieru a prečo ho vaša firma potrebuje

Potrebujete softvér na riadenie podniku a začínate mať pocit, že produkt, ktorý hľadáte, neexistuje? Možno naozaj neexistuje – zatiaľ. Balíkové programy a  bežné softvérové riešenia…
Technológie

Je budúcnosť naozaj mobilná? (Odpoveď je áno)

V dnešnej digitálnej dobe je vždy otázkou, čo nás čaká – aká prelomová technológia príde budúci rok, budúci mesiac alebo dokonca zajtra? Len ťažko to vieme…
Technológie

Prečo si pre vývoj mobilnej appky vybrať QBSW

Rozmýšľate nad vývojom mobilnej appky, ale neviete, či sa vašej firme takáto investícia oplatí? Ak ste doteraz aplikácie vnímali len ako spôsob, ako zasiahnuť nových zákazníkov…

Odštartujte nový projekt s nami

Martina Jurošková Marketingová a komunikačná manažérka

Napíšte nám