SME QUALITY BUSINESS SOFTWARE.
SME QBSW.

0
+
ROKOV NA TRHU
0
+
ZAMESTNANCOV
0
+
IT PROJEKTOV
0
+
ZÁKAZNÍKOV

OBCHODNÉ A MARKETINGOVÉ ODDELENIE

MANAŽMENT SPOLOČNOSTI

INTEGROVANÝ MANAŽÉRSKY SYSTÉM

Máme zavedený a udržiavaný Integrovaný manažérsky systém (IMS) v zmysle požiadaviek nasledovných medzinárodných noriem:

IMS zasahuje do všetkých oblastí riadenia spoločnosti QBSW, a.s., a to vrátane jej slovenských pobočiek a spoločnosti QBSW CZECH, s.r.o. Je zakotvený vo všetkých relevantných interných dokumentoch, z ktorých medzi najdôležitejšie patria Príručka IMS a Politika IMS. Taktiež je integrovaný vo všetkých projektových a prevádzkových smerniciach, ktorými sa v QBSW, a.s. riadime.

Certifikát priemyselnej bezpečnosti
Certifikát priemyselnej bezpečnosti

QBSW, a.s. disponuje  Potvrdením o priemyselnej bezpečnosti vydaným Národným bezpečnostným úradom na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou – stupeň Tajné, postúpenie a vytváranie utajovanej skutočnosti – stupeň Dôverné.

Spoločnosť je zapísaná v Zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie SR pod číslom 2017/5-PO-E4982.

Vzdelávame a zdokonaľujeme sa

aj vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

REALIZOVANÉ PROJEKTY S PODPOROU EÚ FONDOV:

Chcete o QBSW viac info?

Pozrite si našu e-brožúru. (29 MB)
Stiahnuť