SME GLOBÁLNY POSKYTOVATEĽ RIEŠENÍ.
SME QUALITY BUSINESS SOFTWARE.
SME QBSW.

0
rokov na trhu
0
zamestnancov
0
it projektov
0
zákazníkov

Naše služby

Zameriavame sa na vývoj a dodávky softvérových riešení, vyvíjame inovatívne IT aplikácie podľa požiadaviek našich zákazníkov a komplexné informačné systémy pre rôzne trhové segmenty súkromného aj štátneho sektora.

Informačné riešenia
Špecializujeme sa na činnosti komplexne pokrývajúce celý životný cyklus vývoja informačného systému
Viac
Vývoj aplikácií
Pre našich klientov vyvíjame moderné mobilné a webové aplikácie, ktoré optimalizujú biznis procesy
Viac
Softvér
Našim cieľom je vytvárať softvérové riešenia, ktoré pokrývajú špecifické potreby zákazníkov
Viac
Consulting
Našim klientom poskytujeme rad odborných, poradenských a konzultačných služieb v oblasti IT
Viac

Všetky produkty a služby pod značkou „QBSW” reflektujú náš dôraz na kvalitu. Sú vytvorené IT profesionálmi s mnohoročnými skúsenosťami v oblasti informačno-komunikačných technológií.

Môžeme sa pochváliť množstvom zrealizovaných IT projektov. Sme nadšení a baví nás poskytovať moderné a inovatívne IT riešenia, ktoré prinášajú relevantnú pridanú hodnotu našim zákazníkom, ktorí sa tak môžu sústrediť na rozvoj biznisu a procesov vo svojich spoločnostiach.

Obchodné a marketingové oddelenie

Peter Augustinič

OBCHODNÝ & MARKETINGOVÝ RIADITEĽ
Tomas Kvasnovsky

Tomáš Kvasňovský

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA
Kristina Horvathova

Kristína Horváthová

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA
Tina Juroskova

Martina Jurošková

MARKETINGOVÝ A KOMUNIKAČNÝ ŠPECIALISTA
Monika Micuchova

Monika Mičúchová

ŠPECIALISTA PODPORY OBCHODU

Manažment spoločnosti

Martin Hrnko

Martin Hrnko

GENERÁLNY RIADITEĽ A PREDSEDA PREDSTAVENSTVA
Rastislav Cisar

Rastislav Cisár

PREVÁDZKOVÝ RIADITEĽ
Dalibor Rak

Dalibor Rak

TECHNOLOGICKÝ RIADITEĽ
Lucia Vaclavekova

Lucia Václaveková

HR MANAŽÉR
Zuzana Szabova

Zuzana Szabová

FINANČNÁ RIADITEĽKA

Integrovaný manažérsky systém

Máme zavedený a udržiavaný Integrovaný manažérsky systém (IMS) v zmysle požiadaviek nasledovných medzinárodných noriem:

Manažérstvo kvality
Environmentálne manažérstvo
Manažérstvo informačnej bezpečnosti

IMS zasahuje do všetkých oblastí riadenia spoločnosti QBSW, a.s., a to vrátane jej slovenských pobočiek a spoločnosti QBSW CZECH, s.r.o. Je zakotvený vo všetkých relevantných interných dokumentoch, z ktorých medzi najdôležitejšie patria Príručka IMS a Politika IMS. Taktiež je integrovaný vo všetkých projektových a prevádzkových smerniciach, ktorými sa v QBSW, a.s. riadime.

Certifikát priemyselnej bezpečnosti
Certifikát priemyselnej bezpečnosti

QBSW, a.s. disponuje  Potvrdením o priemyselnej bezpečnosti vydaným Národným bezpečnostným úradom na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou – stupeň Tajné, postúpenie a vytváranie utajovanej skutočnosti – stupeň Dôverné.

Spoločnosť je zapísaná v Zozname podnikateľov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie SR pod číslom 2014/04-PO-C2533.

Chcete získať viac informácií o našej organizácii?

Stiahnite si našu prezentáciu (29 MB)