Skip to main content

Sme Quality Business Software
Sme QBSW

Už od roku 2000 vyvíjame inovatívne IT aplikácie a komplexné informačné systémy pre rôzne trhové segmenty. Všetky služby a produkty pod značkou QBSW odrážajú náš dôraz na kvalitu a sú vytvorené skúsenými profesionálmi.

Naše služby

21

Rokov na trhu

90

Zamestnancov

178

Zákazníkov

Za 21 rokov pôsobenia na trhu sme dodali množstvo inovatívnych IT produktov a služieb aj tým najnáročnejším zákazníkom. Sme kvalitní, rýchli, spoľahliví a diskrétni.“

Martin Hrnko, CEO

Profil spoločnosti

V QBSW pracuje viac ako 90 odborníkov, ktorí sú pripravení zvládnuť akúkoľvek tému a vytvoriť aplikáciu pre akéhokoľvek klienta.

Pridaná hodnota

Rozsiahle znalosti a skúsenosti z oblasti tvorby softvérových riešení v súčasnosti úspešne využívame pri uskutočňovaní našich projektov.

Know-how

Počas praxe s tvorbou softvérových riešení sme získali know-how, ktoré spolu so schopnosťami a prozákazníckym prístupom reprezentujú našu značku.

Portfólio

Ponúkame 3 hlavné produktové oblasti. Tie obsahujú tvorbu komplexných riešení v oblasti analýzy, návrhu, tvorby a integrácie informačných systémov.

Vývoj softvéru. Akéhokoľvek, pre kohokoľvek, podľa špecifických požiadaviek našich klientov.

Široké portfólio služieb

V QBSW sa venujeme vývoju komplexných informačných systémov a ich častí, ale aj riešení pre finančný manažment či webových a mobilných aplikácií na mieru. Poskytujeme tiež služby v oblasti riadenia IT projektov, nearshore outsourcingu či odborných konzultácií v rôznych oblastiach.

Riešenia, ktoré uspokoja aj náročných

Za viac ako 18 rokov na trhu sme úspešne zrealizovali množstvo IT projektov. Naše riešenia a aplikácie prinášajú klientom relevantnú pridanú hodnotu a uspokoja aj tých najnáročnejších zákazníkov, ktorí sa vďaka nim môžu sústrediť na rozvoj svojich spoločností.

História spoločnosti

2018

v súčasnosti má QBSW vo všetkých svojich pobočkách dokopy viac ako 160 zamestnancov

2017

odštartovali sme medzinárodné projekty s fínskymi spoločnosťami Tieto a Ferratum Group a belgickým Lampirisom

2016

otvorili sme našu prvú regionálnu pobočku v Banskej Bystrici

2015

rozrástli sme sa na 100 zamestnancov

2014

náš ročný obrat prvýkrát prekročil 10 000 000 €

2008

začali sme prácu na prvom veľkom zahraničnom projekte pre Štátnu pokladnicu Srbska

2004

začali sme sa podieľať na megaprojekte IS pre Štátnu pokladnicu

2002

po dvoch rokoch od nášho vzniku už bola na svete naša prvá komerčná aplikácia

2000

keď spoločnosť QBSW vznikla, začínala s troma zamestnancami

Používame najmodernejšie technológie

Náš tím softvérových inžinierov sa vždy prispôsobí vašim potrebám. Toto sú niektoré z technológií, s ktorými pracujeme:

Spoločenská zodpovednosť

Spoločenskú zodpovednosť vnímame ako prirodzený dobrovoľný záväzok. Dôležitou súčasťou našich aktivít je podpora vzdelávania v IT. Preto sa angažujeme v projektoch, ktoré pomáhajú mladým ľuďom ukázať svoje schopnosti v tejto oblasti. V QBSW vedieme politiku rovnosti príležitostí. Dbáme teda na to, aby sme nijakým spôsobom nediskriminovali žiadnu zo skupín súčasných či potenciálnych zamestnancov.

Podporujeme ich v osobnostnom raste a vzdelávaní, ale aj v športových aktivitách a zdravom životnom štýle. Ctíme etické princípy podnikania a férový prístup k zákazníkom a transparentnú konkurenčnú súťaž. Záleží nám tiež na životnom prostredí a v rámci environmentálnej politiky dodržiavame a šírime princípy ochrany životného prostredia a obmedzovania plytvania zdrojmi.

Etický kódex

Stiahnuť Etický kódex ako PDF

Integrovaný manažérsky systém

Máme zavedený a udržiavaný Integrovaný manažérsky systém (IMS) v zmysle požiadaviek medzinárodných noriem.

ISO 9001 – Manažérstvo kvality

Spoločnosť sa zavedením systému manažérstva kvality zaviazala trvalo poskytovať služby, ktoré sú v súlade s požiadavkami zákazníkov a zároveň zohľadňujú aj ostatné relevantné predpisy a regulácie. Spokojnosť zákazníka je pre nás prvoradým cieľom, ktorého dosahovanie je podporované efektívnym systémom neustáleho zlepšovania.

Stiahnuť

ISO 10006 - Manažérstvo kvality v projektovom riadení

V súlade s touto normou sme aplikovali manažérstvo kvality v projektoch našej spoločnosti. V jej duchu prebieha plánovanie, organizovanie, monitorovanie, riadenie, informovanie a v prípade potreby aj prijímanie nápravných krokov potrebných pre dosahovanie stanovených cieľov projektu.

Stiahnuť

ISO 14001 - Environmentálne manažérstvo

Podľa tejto normy sme identifikovali a regulovali dopady činnosti našej spoločnosti na životné prostredie, zmapovali sme relevantné environmentálne vplyvy a určili sme pravidlá pre likvidáciu odpadu a komunikáciu s príslušnými dohliadajúcimi orgánmi a autoritami.

Stiahnuť

ISO 20000-1 - Manažérstvo IT služieb

Na základe tejto normy boli pre nás, ako poskytovateľov služieb, stanovené požiadavky pre ich plánovanie, zriaďovanie, implementáciu, prevádzku, monitorovanie, vyhodnotenie a vylepšovanie. Určujú postupy tak pre zavádzanie nových, ale aj zmenu existujúcich IT služieb, a to vrátane postupov pre správu konfigurácií, zmien a vydaní a nasadení.

Stiahnuť

ISO 27001 - Manažérstvo informačnej bezpečnosti

V oblasti riadenia informačnej bezpečnosti sme pri jeho implementácii vychádzali z požiadaviek na jeho vytvorenie, zavedenie, údržbu a neustále zlepšovanie definovaných v tejto norme. Riziká informačnej bezpečnosti sú neustále posudzované a pre tie vybrané sú stanované vhodné spôsoby ich ošetrenia.

Stiahnuť

ISO 45001 - Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Podľa tejto normy sme implementovali procesy pre vytvorenie a udržiavanie bezpečných pracovných podmienok na pracovisku, ako aj procesy orientované na ochranu zdravia.

Stiahnuť

IMS zasahuje do všetkých oblastí riadenia spoločnosti QBSW a to vrátane jej slovenských pobočiek a spoločnosti QBSW CZECH, s.r.o. Je zakotvený vo všetkých relevantných interných dokumentoch, z ktorých medzi najdôležitejšie patria Príručka IMS a Politika IMS. Taktiež je integrovaný vo všetkých projektových a prevádzkových smerniciach, ktorými sa v QBSW riadime.

QBSW, a.s., disponuje Potvrdením o priemyselnej bezpečnosti vydaným Národným bezpečnostným úradom na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou – stupeň Tajné, postúpenie a vytváranie utajovanej skutočnosti – stupeň Dôverné.

Spoločnosť je zapísaná v Zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie SR pod číslom 2020/5-PO-E4982.

QBSW, a.s. realizuje projekt s názvom  „Výskum v oblasti technológie blockchain s prepojením na online platobné služby“, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

QBSW, a.s. realizovala projekt „Zdokonaľovanie a rozvoj informačno-komunikačných zručností zamestnancov pobočiek QBSW, a.s.“ vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Naša spoločnosť disponuje Osvedčením o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, ktoré bolo vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Chcete o QBSW viac info?

Pozrite si našu e-brožúru (13 MB)

Naše najnovšie články

Dalibor Rak: We viewed the first wave of the pandemic as a stress test
Rozhovory

Dalibor Rak: Prvá vlna pandémie predstavovala pre nás zaťažkávaciu skúšku, ktorú sme zvládli veľmi dobre

Pandémia a s ňou súvisiaca práca z domu ovplyvnila každý aspekt fungovania firmy. Aký mala vplyv na technológie? Pri vývoji z domu sa musíme viac venovať efektívnej komunikácii a pravidelnému…
Analýza

Do roku 2020 sme vstupovali s optimistickými očakávaniami. V marci sme sa však stretli s hrozbou, s ktorou zrejme nepočítal nikto

Rok 2019 bol pre nás mimoriadne úspešný. Dosiahli sme rekordný obrat, mali sme zazmluvnené množstvo projektov. Počet zamestnancov bol za celú históriu našej spoločnosti na…
20 rokov QBSW
Technológie

Martin Hrnko: Dnes už nestačí, aby aplikácia pokrývala len prevádzkovú potrebu firmy

Spoločnosť QBSW oslavuje 20 rokov. Ako vyzeral svet IT, keď sme začínali a čo sa za ten čas zmenilo? Pýtali sme sa CEO firmy Martina…

Odštartujte nový projekt s nami

Napíšte nám