Skip to main content

Je logické, že firmy musia byť v súčasnosti výrazne flexibilné, aby sa v dynamickom podnikateľskom prostredí dokázali udržať. Nearshore outsourcing je jeden z najvýraznejších prejavov takejto flexibility a čoraz viac sa o ňom hovorí aj na Slovensku.

Málo projektov, nové obzory

Projektov pre štátnu správu sa realizuje málo a to napriek tomu, že je k dispozícii značný objem finančných prostriedkov z Európskej únie. Väčšina softvérových spoločností na Slovensku teda intenzívne hľadá príležitosti v súkromnej sfére, a to najmä v zahraničí.

Pre firmy, ktoré potrebujú službu či produkt čo najrýchlejšie, je outsourcing informačných technológií na Slovensku jednou z najlacnejších a najefektívnejších ciest, ako získať dostatok kvalifikovaných odborníkov pre svoje projekty v IT oblasti. Outsourcing je o efektívnom rozložení zdrojov, pri ktorom zo vzájomného vzťahu profitujú obe firmy.

Nearshore Outsourcing – Blízkosť v každom ohľade

V QBSW máme viacerých zahraničných klientov, takže môžem hovoriť z vlastnej skúsenosti. Motivácia zahraničných firiem preniesť svoj biznis na Slovensko spočíva v súhre viacerých faktorov. Klienti sa dnes nerozhodujú len podľa ceny, ale aj podľa kvality tímu, konkrétnych ľudí, ktorí na projekte robia a ako spolu komunikujú. Tiež posudzujú, nakoľko má firma, s ktorou sa rozhodnú spolupracovať, zavedené štandardy riadenia projektov, komunikácie a vzdelávania pracovníkov. Nuž, a potom je to, samozrejme, aj o firemnej kultúre, ktorá v danej spoločnosti vládne.

Európski klienti s nami radi spolupracujú aj kvôli regionálnej blízkosti, osobný kontakt je taktiež omnoho jednoduchší. Vďaka členstvu v Európskej únii majú firmy o legislatívnu výhodu navyše.

To je vlastne princíp nearshore outsourcingu. Časová, legislatívna, ale aj kultúrna blízkosť. Nearshoringom klient vyrieši svoj problém pomerne rýchlo a vzhľadom na rôznu cenu práce v rôznych krajinách Európy si klient môže zadovážiť IT profesionálov za, na jeho pomery, veľmi málo peňazí. Kedykoľvek si stretnutie vyžaduje osobný kontakt, pre klienta nie je problém prísť osobne a jet lag nehrozí. Navyše, keď je v práci klient, pracuje aj jeho outsourcingový tím a aj akútne požiadavky je možné riešiť rýchlo.

Nepodceňujte sa

Ako firma pritom vôbec nemusíte byť na trhu veľký hráč, celkom stačí, že máte schopných profesionálov. Povedal by som, že to sú také hranice, do sto zamestnancov ste relatívne malý hráč, nad tisíc zamestnancov už ste nadnárodná korporácia. Profilovaním sa medzi tieto dva póly si IT firmy zabezpečujúce outsourcing vedia udržať flexibilitu, a zároveň sú už dostatočne veľké na to, aby vedeli riešiť široké spektrum zadaní. Zahraniční klienti majú totiž vysoký tlak na efektivitu a, prirodzene, na kvalitu dodávaných služieb. Za samozrejmosť sa vo väčšine prípadov považuje aj agilný prístup a práca s modernými technológiami.

Ak sa firma rozhodne poskytovať svoje outsourcingové služby. Prinesie jej to nielen finančný zisk či plusový bod do portfólia. Treba si uvedomiť, a to hlavne pri menších firmách s menším počtom zatiaľ zrealizovaných zákaziek, že spolupracovať na rôznorodých projektoch prináša skúsenosti. A najmä – takéto spolupráce predstavujú pre firmy príležitosti. Príležitosť venovať sa novým technológiám, novým doménam a trénovať si jazyk… je toho naozaj veľa, čo si firma môže z outsourcingovej spolupráce vziať a pretaviť do ďalších projektov.

Martin Hrnko

Chief Executive Officer