Skip to main content

V QBSW vyvíjame moderné mobilné a webové aplikácie, ktoré optimalizujú mobilitu a biznis procesy našich klientov.

Mobile & Enterprise

Okrem mobilných aplikácií predávaných alebo poskytovaných na trhoch mobilných platforiem implementujeme aj riešenia pre komerčných zákazníkov v rámci segmentu Mobile & Enterprise. Ide obiznis aplikácie, ktoré rozširujú firemné systémy na mobilné platformy.

Tieto aplikácie dokážu v kombinácii s webovým riešením jednoducho synchronizovať dáta prostredníctvom pripojenia do siete internetu. Tiež vedia zvýšiť efektivitu biznis či rozhodovacích procesov nielen v obchodných spoločnostiach, ale i v inštitúciách štátnej správy.

Mobilita a prístup k informáciám

Mobilita sa javí ako jedna z kľúčových technologických priorít pre rast podnikania. Rovnako efektivita, produktivita práce a motivácia núti IT oddelenia pripájať k firemným aplikáciám a dátam súkromné notebooky, smartfóny, tablety alebo iné zariadenia. Mobilný prístup k firemným zdrojom umožňuje rýchly a personalizovaný prístup k zákazníkovi.

Mobilné riešenia zobrazujú informácie prispôsobené konkrétnym používateľským rolám. To umožňuje zobrazovať informácie na mieru napríklad pre manažéra, obchodníka, finančníka alebo IT špecialistu.

Z pohľadu architektúry na podnikovú mobilitu vplýva infraštruktúra, aplikácie a zavedené postupy. Riešenia spravidla využívajú existujúcu backendovú infraštruktúru a zdroje. Zvyčajne pozostávajú z middlewareu, ktorý integruje viaceré heterogénne systémy zákazníka. Súčasťou sú nástroje na riadenie prístupu a identít, nástroje na vynútenie bezpečnosti na konkrétnych typoch alebo u konkrétnych vlastníkov mobilných zariadení, ako aj aplikácie, ktoré interpretujú želané informácie rôznym cieľovým skupinám rôznym spôsobom.