Skip to main content

Generálny riaditeľ QBSW Martin Hrnko pôsobí v tejto spoločnosti takmer od jej založenia. Rozprávali sme sa s ním o tom, ako sa vyvíjal IT sektor aj QBSW v priebehu rokov.

Ako vyzeralo podnikanie v tomto segmente, keď ste začínali?

Začínal som ako analytik a projektový manažér, ktorý popritom programoval. Robil som školenia práce s IT a zaujímal som sa o realizáciu projektov, podnikanie ako také ma veľmi nelákalo. Keď som v tejto oblasti začínal, robili sa iné projekty, na iných technológiách, iným spôsobom, s inými zdrojmi financovania. Všetko sa mení a vyvíja. A mení sa, samozrejme, aj myslenie zákazníkov.

Aký je rozdiel medzi QBSW na začiatku a dnes? Bolo to vtedy jednoduchšie?

Nepovedal by som, že to v čase, keď som začínal, bolo jednoduchšie. Bolo to iné. Zákazníkov trápili iné veci, ako ich trápia teraz. Hlavným problémom bolo, aby sa vôbec niečo robilo elektronicky, aby sa zefektívnili ekonomické či personálne procesy. Dnes už rozmýšľame nad tým, ako má štát elektronicky poskytovať služby svojim občanom.

QBSW začínalo s dvomi alebo tromi zamestnancami a niekoľkými nadšencami, ktorí sa pustili do budovania softvérovej spoločnosti. Za devätnásť rokov sa tá spoločnosť posunula úplne inam. Máme viac ako stopäťdesiat zamestnancov, ktorí robia na množstve projektov pre rôznych zákazníkov z rôznych oblastí. Z bytu sme sa presťahovali do administratívnej budovy, kde zaberáme už tri poschodia.

Ako by ste z vášho pohľadu charakterizovali pojem digitálna gramotnosť?

Pojem digitálna gramotnosť mení svoj význam. Pred tridsiatimi rokmi to bola schopnosť napísať niečo na počítači a môcť to vytlačiť. Dnes ide o niečo úplne iné. Najviac to vidno asi na našich deťoch, ktoré do ruky vezmú telefón a ovládajú ho úplne prirodzene. V budúcnosti sa to prenesie aj do spôsobu, ako budeme pracovať, a to nielen v IT oblasti. Dnes by sme už márne hľadali oblasť práce, ktorá by nevyužívala žiadnu informačnú technológiu.

Čím sa odlišuje QBSW od iných softvérových spoločností?

Od konkurencie sa snažíme odlíšiť tým, aké projekty robíme, akým spôsobom ich realizujeme a aké podmienky pre prácu vytvárame pre našich zamestnancov.

Čo vás posúva vpred?

Vpred nás posúva neustála snaha robiť niečo, čo dáva zmysel. Snažíme sa o to, aby sme vyhoveli našim zákazníkom a vždy sa im snažíme poskytnúť pridanú hodnotu. Tešíme sa z každého realizovaného projektu a sme veľmi radi, ak si našu prácu potom všimnú ďalší potenciálni klienti a stanú sa našimi klientmi. Nie vždy je to o tom, že my máme plány a klienti majú požiadavky. Rast nám limituje aj trh práce a všetko treba skĺbiť tak, aby firma rástla vhodným spôsobom.

Ako vo vašej firme vyzerá bežný deň ítečkára?

Práca ítečkára je kreatívna práca. Staviame na svojich znalostiach a skúsenostiach, ale zároveň musíme byť schopní aplikovať ich v práci, ktorú robíme. Ítečkári nie sú ľudia, o ktorých môžeme povedať, že čím viac pracujú, tým viac vyprodukujú. Existuje hranica, po určitom odpracovanom čase výkon klesá.

V bežný deň sa náš ítečkár, samozrejme, venuje svojej práci. Okrem toho však môže v spoločných priestoroch tráviť čas s inými kolegami, môže si dať prestávku, ísť na obed, dobiť si energiu kávou, prípadne sa odreagovať pri hraní kalčeta. Snažíme sa zamestnancom vytvárať také podmienky, v ktorých sa cítia dobre, čo sa odzrkadľuje na ich spokojnosti a produktivite.

Stretávate sa so zamestnancami?

So zamestnancami sa stretávam, po firme sa pohybujem. Nezatajujem sa v kancelárii. Je nás tu však veľa a nie je možné každý deň hovoriť s každým človekom vo firme. Na druhej strane, ktokoľvek kedykoľvek príde a potrebuje niečo prediskutovať, moje dvere sú zásadne otvorené.

Preferujem, aby ľudia riešili problémy s kompetentnými ľuďmi (teda HR problém s HR oddelením, marketingové záležitosti s marketingovým oddelením a pod.), ale ak môžem pomôcť ja, rád to urobím. Teambuildingov a spoločných akcií sa, ak mi to čas umožňuje, veľmi rád zúčastňujem.

Ste čisto slovenská firma?

Sme čisto slovenská firma, teda nemáme žiadny zahraničný kapitál. Investičný kapitál je vždy o tom, aby pomohol rastu firmy. Keďže nerobíme produktový vývoj, aj keď by sme chceli, náš rast je vždy limitovaný našou schopnosťou projekty dodať. To je determinované tým, aké máme znalosti, skúsenosti a počet zamestnancov. No a v raste v tejto oblasti nám zahraničný kapitál nevie pomôcť. Viem si však predstaviť, že by nám v budúcnosti mohol pomôcť otvoriť nové trhy pre oblasti, v ktorých sme dobrí.

Ako podľa vás bude vyzerať IT trh o 100 rokov?

Nie som futurológ, môžem sa len domnievať. Veľa sa diskutuje o tom, ako technológie ovplyvnia trh práce. Už o dvadsať rokov bude ten trh vyzerať úplne inak. Ako bude vyzerať o sto rokov si snáď netrúfa predpovedať nikto.

Verím tomu, že najbližších desať rokov sa nedostaneme k tomu, že by ľudia nemali čo robiť a že by za nás všetko robili počítače – vždy bude práca aj pre ľudí. Ale zadefinovať, aké pozície budú o dvadsať rokov, sa nedá. To veľmi úzko súvisí s problematikou toho, akým spôsobom máme učiť dnešné malé deti, keď vieme, že o dvadsať rokov budú pracovať na pozíciách, ktoré dnes ani len nepoznáme. Musíme ich preto učiť tak, aby boli schopné sa prispôsobiť situácii v danom momente. Celkovo však zrejme všetci tušíme, že technológie nás budú obklopovať čoraz viac.

Čomu sa chcete v QBSW v budúcnosti venovať?

Stále je to softvérový zákazkový vývoj. Plánujeme pomáhať našim zákazníkom v tom, aby vznikali softvérové riešenia, ktoré momentálne neexistujú, ale pre biznis sú potrebné. Budeme, samozrejme, radi, keď sa nám z akéhokoľvek nášho projektu podarí vytvoriť riešenie, ktoré budeme môcť ponúkať väčšej skupine zákazníkov vo forme nejakého produktu.

V QBSW sa venujeme aj novším technológiám. Pracujeme na projektoch z oblasti smart meteringu či bankovníctva, kde je trh pod vplyvom neustálych legislatívnych zmien. Vytvárajú sa príležitosti pre nových hráčov, ktorí potrebujú svoje trhy elektronizovať. Rozvíjať sa budú tiež projekty, ktoré súvisia so smart meteringom alebo so získavaním a distribúciou elektrickej energie. Svet sa bude musieť prikláňať k ekologickejším zdrojom, čo je vážna oblasť, ktorá nás všetkých zasahuje a musíme sa jej prispôsobovať. Generuje to potrebu vytvárať nové softvérové aplikácie, na ktorých sa v QBSW chceme podieľať.

Hľadáme tiež priestor na zahraničné uplatnenie, hlavne v oblasti outsourcingu a vývoja softvérových aplikácií. Tým, že sme softvérový dom, ktorý vyvíja aplikácie, vieme poskytnúť túto službu aj rôznym startupom. Vznikajú startupy, ktoré nie sú len o softvérových riešeniach, ale aj o marketingu, komunikácii či právnych službách. Z hľadiska realizačných prác na vývoji produktu chceme klientom poskytovať aj tento druh služby – mal by to byť komplexný balíček. Chceme, aby klienti vďaka nám svoje myšlienky uviedli do plnohodnotného života.