Skip to main content

Spoločnosť QBSW oslavuje 20 rokov. Ako vyzeral svet IT, keď sme začínali a čo sa za ten čas zmenilo? Pýtali sme sa CEO firmy Martina Hrnka.

Ako vyzeral svet IT v roku 2000, keď spoločnosť QBSW začala pôsobiť na trhu?

20 rokov je naozaj dlhá doba, za ktorú sa toho vo svete IT zmenilo veľmi veľa. V tých časoch bolo veľkým pokrokom, keď sme našim klientom začali dodávať webové aplikácie, ktoré mohli používať z akéhokoľvek počítača pripojeného na internet. Používatelia pritom mohli byť kdekoľvek na Slovensku.

Pokrokové bolo aj to, že tieto aplikácie mohli vyzerať použiteľne a zároveň uľahčiť našim klientom prácu. Museli sme zákazníkov presviedčať o tom, že takýto typ aplikácií má zmysel, že sú bezpečné, a že celá aplikácia nemusí byť nainštalovaná na konkrétnom počítači, na ktorom jedinom je možné ju používať.

Ako sa v priebehu vášho 20-ročného pôsobenia na trhu zmenili požiadavky zákazníkov?

Za 20 rokov sa objavilo množstvo nových trendov a technologických možností, ktoré v minulosti neexistovali. Či už si zoberieme cloud, blockchain, praktické aplikácie umelej inteligencie, smartfóny, tablety či internet vecí, zákazníci potrebujú všetky tieto inovácie vhodným spôsobom využiť.

Dávno už je preč doba, kedy sa vytvárali aplikácie, ktoré len niečo evidovali. Pod tým si môžeme predstaviť účtovníctvo, skladové hospodárstvo a podobne. V súčasnosti už nestačí, aby aplikácia pokrývala prevádzkovú potrebu podniku. Je nutné, aby mu priamo pomáhala. A to buď šetrením nákladov, alebo získavaním ďalších zákazníkov a priamou podporou predaja. Dnes už pri každom softvérovom projekte riešime, ako daný projekt pomôže biznisu klienta.

Niekedy, samozrejme, vznikajú aj nové oblasti podnikania. Tie v našej spoločnosti podporujeme technologickou pomocou rôznym startupovým projektom, či už v oblasti telemedicíny, alebo podpory kreatívneho priemyslu.

V priebehu rokov spoločnosť QBSW prežila technologický boom, finančnú krízu, prechod na euro aj pandémiu. Čo považujete za najväčšiu výzvu, ktorej ste museli čeliť?

Pri spätnom pohľade sme za 20 rokov nášho fungovania naozaj prekonali viaceré náročné obdobia. S niektorými z nich viete počítať a pripraviť sa na ne, ako napríklad prechod na euro, zavedenie SEPA. Na niektoré udalosti sa naozaj pripravuje ťažko, či už hovoríme o finančnej kríze alebo tohtoročnej pandémii.

Zatiaľ nás pravdepodobne najviac potrápila práve pandémia. Tá preverila naše schopnosti tímovej aj vzdialenej práce. Tým, že náš predmet podnikania – vývoj softvérových aplikácií – je závislý od dopytu našich zákazníkov, či už tých zo súkromného, alebo verejného sektora, stále si musíme zachovávať značný priestor na flexibilitu.

Naša filozofia úspechu je tak postavená na fantastických ľuďoch, ich skúsenostiach a kompetenciách, na technológiách, ktoré pri realizácii našich projektoch využívame, ako aj na našich partneroch, s ktorých pomocou vieme reagovať na pozitívne aj negatívne výkyvy požiadaviek biznisu.

Zatiaľ čo na začiatku ste sa orientovali hlavne na slovenský trh, v posledných rokoch vám pribúdajú klienti z krajín ako Belgicko či Fínsko. Plánujete expandovať aj mimo Európy?

Expanzia mimo Slovenska bola našou ambíciou už dávnejšie. Okrem získavania nových zákazníkov v tom vidíme aj príležitosť na rozvoj kompetencií našej spoločnosti, ako aj jej zamestnancov tým, že často máme možnosť podieľať sa na projektoch, ktoré sú realizované medzinárodnými tímami s využitím inovatívnych postupov a technológií. Tieto tak máme možnosť prenášať do projektov, ktoré realizujeme pre slovenských zákazníkov.

Radi by sme portfólio našich zákazníkov rozšírili aj o klientov v USA. Tu nám však naše ambície pribrzdila pandémia, ktorá obmedzila možnosť našej fyzickej prítomnosti v tejto krajine. Osobný kontakt so zákazníkmi a partnermi stále považujeme za dôležitý pri realizácii softvérových projektov.