Koronakríza a s ňou súvisiace obmedzenia ovplyvnili aj vaše obchodné aktivity. Do akej miery zasiahla pandémia váš biznis?

Pandémiu ochorenia COVID-19 sme v QBSW pocítili v 3 rovinách. V prvom rade to boli rozhodnutia našich zákazníkov, najmä v zahraničí, ktoré sa dotkli existujúcich bežiacich projektov. Niektoré boli zredukované, niektoré zrušené úplne.

Zároveň sa celá naša obchodná, ale aj prevádzková kapacita musela zo dňa na deň presunúť do digitálu. V druhom kvartáli som mal viac videohovorov ako za celých predošlých 20 pracovných rokov.

V neposlednom rade boli nepríjemné cestovné obmedzenia, ktoré koronakríza spôsobila. Absolútne sme pre ne nemohli pokračovať v našej rozbehnutej zahraničnej expanzii. Druhý kvartál 2020 bol naozaj nesmierne náročný.

Ako sa zmenila komunikácia s klientmi, keď ste pracovali z domu?

Po vecnej a technickej stránke sme to ako skúsená technologická firma zvládli absolútne bez problémov. Vďaka nášmu IT oddeleniu a business continuity management plánom sme nemali žiadne výpadky. Všetky projekty bežali k maximálnej spokojnosti našich klientov.

Ako som už spomenul, komunikácia s klientmi bežala výhradne pomocou online nástrojov a kooperačných platforiem.

Aké boli najväčšie výzvy, ktorým ste v tomto období čelili?

Skutočnou výzvou, ktorú sme s kolegami v manažmente riešili, bolo nájsť také riešenia pre alokáciu našich ľudí na projekty, aby nás to ako spoločnosť zasiahlo čo najmenej. Bohužiaľ, nevyhli sme sa ani optimalizácii a dokonca prepúšťaniu.

Bolo veľmi náročné komunikovať dovnútra firmy a vysvetliť kolegom situáciu, v ktorej sme sa nachádzali, a ktorá sa menila niekedy doslova zo dňa na deň.

Sústredili ste sa na domácich klientov, či skôr na zahraničie?

Intenzívne sme pokračovali v komunikácii na obe strany, pretože sme boli presvedčení, že naša stratégia – byť silnou značkou na domácom trhu s pozitívnym PR a zároveň expandovať na zahraničné trhy v rámci Európskej únie – je správna.

Počas druhého kvartálu sa nám podarilo získať niekoľko nových zákazníkov a projektov. Jeden je v Rakúsku, dvaja noví zákazníci sú zo Slovenska. Zároveň sa nám podarilo rozšíriť bežiaci projekt v Belgicku. V tejto stratégií budeme pokračovať aj v roku 2021.

Ako ste sa vysporiadali so zmenou investičnej nálady, ktorú spôsobila pandémia?

Vnímame veľmi intenzívne, že klienti viac strážia svoje rozpočty a veľmi detailne hodnotia kritérium Hodnota za peniaze. Tomu sa však tešíme, pretože radi pracujeme na zmysluplných projektoch, ktoré prinášajú úžitok.

Mala koronakríza pre QBSW aj prínosy?

Musím sa priznať, že pred krízou sme boli vo firme všetci ponorení do existujúcich projektov a snažili sme sa dodávať našim zákazníkom maximálnu kvalitu. Bolo to spôsobené aj vysokým rastom počas posledných štyroch rokov.

Vzniknutá situácia nás prinútila zastaviť sa, možno spraviť krok dva späť, aby sme boli schopní robiť správne rozhodnutia pre dlhodobú budúcnosť firmy. Museli sme oveľa intenzívnejšie spolu komunikovať v rámci manažmentu, okrem iného aj o podpore obchodu a obchodných aktivít.

Týmto sa chcem poďakovať kolegom a skonštatovať, že sme skvelý tím a že si ich veľmi vážim.