Skip to main content

Inovácie

Inovácie sú neoddeliteľnou súčasťou fungujúcej firmy. Keďže samotné IT odvetvie je často stelesnením inovácií, snažíme sa v QBSW neustále inovovať nielen procesy a produkty, ale aj pohľad, akým sa na riešenia pozeráme. Vnímame zodpovednosť, ktorú máme, vieme omnoho lepšie vyhodnotiť príležitosti, úspechy, aj riziká. Nemyslíme si, že je možné spájať inovácie iba s jednou jedinou aktivitou, preto sa v QBSW snažíme inovovať všade, kde môžeme.

1

Produkty, ktoré používame

Dnes už nepracujeme na počítačoch, na ktorých sme pracovali v roku 2000.
2

Výrobné procesy a bezpečnosť

Neustále inovujeme starostlivosť o všetky súbory, programy a appky, s ktorými pracujeme.
3

Otváranie nových trhov

Snažíme sa nezostávať len na jednom mieste a nestagnovať len v jednej oblasti.
1

Produkty, ktoré ponúkame

V našom súčasnom portfóliu nájdete omnoho komplexnješie projekty než na úplnom začiatku QBSW.
2

Spôsob myslenia

Na spoločnosť, jej fungovanie a smerovanie sa už dnes pozeráme úplne inak. Naučili sme sa priznať si chyby a vnímať ich ako možnosť na posun dopredu. Sledujeme projekty konkurenčných spoločností a za dobrý výkon ich radi pochválime.
3

Procesy v spoločnosti

Snažíme sa zoptimálniť všetky procesy, ktoré vplývajú na chod spoločnosti. Inovujeme zamestnanecké benefity, dbáme na čoraz ekologickejší prístup k procesom v spoločnosti, pracujeme na udržiavaí perfektných medziľudských vzťahov.

Inovácie vnímame ako procesy, ktoré nesmú stagnovať a musia byť prítomné v celej spoločnosti. V každom projekte. V každej aplikácii. Pri každom klientovi. Inovácie sú v QBSW súčasťou podnikovej kultúry.

Technológie

Naším cieľom je podrobná znalosť a používanie svetovo uznávaných technológií zaručujúcich tvorbu moderných a spoľahlivých riešení informačných a komunikačných systémov. Pomocou uznávaných technológií a nástrojov sme schopní vyvinúť inovatívne, dynamické a vysoko výkonné aplikácie.

Operačné systémy otvárajú u nás bránu pre všetky platformy. Naši experti sú trénovaní pre všetky rozšírené platformy vrátane:

Microsoft Windows, HP-UX, Linux

Databázové systémy používame nielen ako úložisko štruktúrovaných dát, ale aj ako zdroj pre veľké objemy dát, ktoré je potrebné spracovať. Z nášho portfólia vyberáme najrozšírenejšie platformy:

Oracle Database 12c, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, Mongo DB, DataStax

Žiadne aplikačné servery postavené na technológii Java nie sú pre nás prekážkou. V našom portfóliu nájdete ako komerčné riešenia, tak aj kvalitne opensource produkty, ktoré sú schopné pokryť požiadavky aj veľmi náročného klienta:

Weblogic Applicaton Ser ver (Oracle), WebSphere Application Server (IBM),
JBOSS Application server, Apache Tomcat, tcServer

Objektovo-orientovaná analýza a návrh sú u nás samozrejmosťou, pri ktorých používame techniky:

Archimate, UML a nástroje Enterprise Architect, CASE nástroje Oracle

Vývojové platformy / programovacie jazyky:

J2EE, EJB, BC4J, JSF, JSP, Spring, Spring Boot , JPA, Hibernate, Quartz, Apache Wicket, Web Services SOAP, Web Services REST, JMS, Angular JS, React JS, Underscore.js, HTML/DHTML, CSS, XML, JSON, PL/SQL, Jasper reports, Tableau ASP.NET, Microsoft Visual C++

Mobilné aplikácie:

Android native development, Kotlin, iOS native development, Swift, Appcelerator Titanium