Skip to main content

Rok 2019 bol pre nás mimoriadne úspešný. Dosiahli sme rekordný obrat, mali sme zazmluvnené množstvo projektov. Počet zamestnancov bol za celú históriu našej spoločnosti na maxime. Do nového roka sme preto vstupovali s rovnako optimistickými očakávaniami. 2020, okrúhle číslo zložené z dvoch sympatických dvadsiatok, ktoré zároveň reprezentujú okrúhly vek našej spoločnosti – dvadsať rokov, predsa nemohlo priniesť nič negatívne.

Samozrejme, počítali sme s tým, že nás čakajú voľby

V ich dôsledku je nutné predpokladať zmeny v zložení vlády a následne aj na riadiacich úrovniach ministerstvám podriadených organizácií. Ale predsa len, naše informačné systémy a nami poskytované služby sú využívané vo verejnej správe aj v súkromnej sfére v rozsahu, o ktorom sme nemali dôvod predpokladať, že by sa znižoval.

V marci sme sa však zoči voči stretli s hrozbou, s ktorou ako s reálnou na prelome rokov zrejme nepočítal nikto. Ochorenie COVID-19 nás zaskočilo rozmerom svojej schopnosti šíriť sa, ako aj svojou schopnosťou ochromiť chod bežnej spoločnosti ako ju poznáme. To sme, našťastie len vzdialene, pozorovali v najviac postihnutých krajinách v našom okolí – v Taliansku, Španielsku, ako aj v Spojenom kráľovstve.

Okamžite sme na vzniknutú situáciu zareagovali

Prešli sme na prácu z domu a zaviedli online komunikáciu s našimi zákazníkmi a partnermi. Pomohlo nám, že už predtým sme s našimi zahraničnými zákazníkmi komunikovali hlavne online, ako aj to, že v rámci tímov sme už boli zvyknutí na vzdialenú komunikáciu. Tri naše tímy sa totiž nachádzajú mimo hlavného mesta.

Nepríjemnými však boli aj dopady na náš existujúci biznis. V priebehu mesiaca od vypuknutia pandémie nám jeden z našich veľkých zákazníkov zo súkromného sektora oznámil ukončenie projektu, ktorého rentabilita v dôsledku koronakrízy stratila pre koncového zákazníka zmysel. Rovnako sa zhoršila platobná disciplína našich zákazníkov.

Žiaľ, na vzniknutú situáciu sme museli reagovať viacerými úspornými opatreniami

Jedným z nich bolo aj pre nás nepríjemné ukončovanie spolupráce s niektorými z našich kolegov. Počas tohto procesu sme sa snažili postupovať maximálne otvorene, férovo a citlivo.

Sústredili sme sa tiež na zvyšovanie vnútornej efektivity a rozširovanie našich obchodných aktivít. V priebehu roka sa nám podarilo získať viacero nových zákazníkov. Jedného v Rakúsku, ďalších na Slovensku v bankovom a vo finančnom sektore. Rozbehli sme marketingovú kampaň cielenú na zahraničné trhy. Intenzívne tiež komunikujeme s obchodnými komorami a ďalšími partnermi pri hľadaní priestoru pre export našich produktov a služieb.

Opäť začíname naše tímy rozširovať o nových kolegov, nakoľko sa postupne začal zvyšovať objem našich výkonov. Veríme, že oživenie dopytu u našich existujúcich a získanie nových zákazníkov nám umožní v budúcom roku stabilne rásť. Skúsenosti, ktoré pri realizácii našich projektov získavame, nám umožňujú pružne a efektívne reagovať na potreby biznisu našich zákazníkov.

Tešíme sa, že aj vy tak budete súčasťou nášho úspechu.

 

Martin Hrnko

Chief Executive Officer