Skip to main content

Potrebujete softvér na riadenie podniku a začínate mať pocit, že produkt, ktorý hľadáte, neexistuje? Možno naozaj neexistuje – zatiaľ.

Balíkové programy a  bežné softvérové riešenia sú prispôsobené najnovším technológiám, sú však univerzálne a nemusia vyhovovať požiadavkám vašej firmy. Vaše potreby sú jedinečné, prečo by teda nemalo byť také aj vaše softvérové riešenie?

Využitie personalizovaného softvérového vývoja zabezpečí, že takým bude. Navyše je to dôležitý krok smerom k udržateľnému obchodnému úspechu.

Vývoj softvéru na mieru

Čo je vlastne vývoj softvéru na mieru? Je to vytvorenie a implementácia softvéru a IT procesov, ktoré sú prispôsobené potrebám vášho biznisu. Čokoľvek, čo si zažiadate a čokoľvek, čo môže prispieť k efektivite vašich projektov, bude zaintegrované do vášho personalizovaného softvérového riešenia. 

Riešenia sa líšia podľa odvetvia, klientových požiadaviek, existujúcej infraštruktúry a rôznych ďalších faktorov. Napríklad riešenie na riadenie workflowu pre IT firmu bude vyzerať inak ako riešenie na správu klientov pre energetickú firmu. Čo však zostáva nemenným naprieč všetkými personalizovanými riešeniami je, že sú vytvorené pre vás. To znamená, že môžu splniť aj vaše najšpecifickejšie potreby, ktoré by tradičný softvér nepokryl. Navyše ich môžu splniť takým spôsobom, ktorý celkovo zlepší biznis procesy vo vašej firme.

Personalizovaný vývoj IT a vaše priority

Personalizované softvérové riešenia sú efektívnejšie, prispôsobené vašim potrebám a dokážu vám v dlhodobom horizonte ušetriť množstvo peňazí. Väčšina firiem nemá k dispozícii dostatok zdrojov (či už ľudských alebo iných) na to, aby si mohli dovoliť vývoj svojho riešenia in-house, je pre nich preto ľahšie vývoj outsourcovať než najímať len kvôli tomu nových ľudí. Rozšírenie interného tímu navyše pre mnohé rastúce firmy alebo startupy ani nie je možnosťou, outsourcing preto môže byť tým najlepším riešením.

Čím viac je riešenie prispôsobené úkonom, ktoré vaša firma vykonáva, tým sú vaše systémy efektívnejšie. Vaši zamestnanci strávia menej času zbytočnými procesmi a budú mať jednoduchší prístup k informáciám a funkcionalitám, čoho výsledkom bude dodanie služieb a produktov vašej firmy.

Okrem celkového zvýšenia efektivity vám riešenia na mieru poskytnú aj nasledujúce výhody:

  • Prístup k štatistikám a analytickým dátam, ktoré sú relevantné pre váš biznis
  • Jednoduchá integrácia – na strane vašej firmy aj na zákazníkovej strane
  • Správa zamestnancov, ktorá berie ohľad na firemnú kultúru
  • Znižovanie množstva problémov so zbytočným zdieľaním informácií

Toto sú len niektoré z výhod personalizovaného vývoja IT, ktorý vám dokáže ušetriť čas aj peniaze, keďže väčšina výhod súvisí s potrebami jednotlivých firiem a ich potrieb.

V QBSW vieme, aké podstatné sú riešenia na mieru pre rastúce firmy. Náš tím softvérových inovátorov je pripravený vyvinúť pre vašu firmu riešenie prispôsobené jej potrebám – kontaktujte nás ešte dnes a dohodnite si konzultáciu.

Andrej Srna

Programmer